ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvilke velsignelser kan vi få ved at læse Mormons Bog, Bibelen og andre skrifter?

Officielt svar

Når du studerer skrifterne, vil du komme Gud nærmere og bedre være i stand til at leve et retfærdigt liv. Skriftstudium vil give dig større glæde, mere håb og større forståelse for Guds plan og din rolle i den.

Jesus Kristus opfordrer os til at »tage for« os af hans ord (Mormons Bog, Nefis Anden Bog 32:3). Dette indebærer mere end blot at læse skrifterne. Det betyder at studere dem, granske dem, sammenligne skriftsteder, lære passager udenad og påskønne dem og fryde sig over dem.

Når vi tager for os af skriften og beder Gud om forståelse af dem, vil Helligånden lade os vide, at de er sande (se Mormons Bog, Moronis Bog 10:4,5). Du vil komme Herren nærmere. Din tro på og kærlighed til Jesus Kristus vil øges. Ligeså vil dit ønske om at gøre godt og blive som han.