ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad tror mormonerne angående Helligånden? Hvem er Helligånden?

Officielt svar

Helligånden er et medlem af Guddommen tillige med Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus. Helligånden er i hensigt ét med Faderen og Sønnen, men er et særskilt væsen. Gennem profeten Joseph Smith åbenbarede Herren:

Helligånden har ikke et legeme af kød og knogler, men er en person, der består af ånd. Hvis det ikke var således, kunne Helligånden ikke bo i os (Lære og Pagter 130:22).

Helligåndens særlige mission er at vidne om Faderen og Sønnen, at åbenbare sandheden (Mormons Bog Moronis Bog 10:4,5), trøste (Johannesevangeliet 14:26) og helliggøre os. Han er en guddommelig vejleder og lærer.