ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges holdning til homoseksualitet og homoseksuelle ægteskaber?

Officielt svar

I Bibelen forkyndte Paulus til romerne, at homoseksualitet var en synd (se Romerbrevet 1:24-32). På Det Gamle Testamentes tid medtog Moses i sin lov, at homoseksuelle forhold var imod Guds vilje (se Tredje Mosebog 20:13)

Gordon B. Hinckley, tidligere præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, kom med følgende udtalelse omkring homoseksualitet: »Vi tror, at ægteskab mellem en mand og en kvinde er indstiftet af Gud. Vi tror, at ægteskabet kan vare evigt ved udøvelsen af det evige præstedømmes magt i Herrens hus (»Familien: En proklamation til verden«, som blev skrevet af tolv nutidige apostle gennem Herrens inspiration).

Folk spørger om vores indstilling til dem, som anser sig selv som værende såkaldte bøsser og lesbiske. Mit svar er, at vi elsker dem som Guds sønner og døtre. De har måske visse tilbøjeligheder, som er stærke, og som kan være vanskelige at kontrollere. De fleste mennesker har tilbøjeligheder af den ene eller anden form på forskellige tider. Hvis de ikke handler i overensstemmelse med disse tilbøjeligheder, kan de gå fremad som alle andre medlemmer af Kirken. Hvis de bryder kyskhedsloven og Kirkens moralske standarder, så er de underkastet Kirkens disciplinering, ligesom alle andre.

Vi ønsker at hjælpe disse mennesker, at styrke dem, at bistå dem med deres problemer og at hjælpe dem med deres vanskeligheder. Men vi kan ikke være tavse, hvis de hengiver sig i umoralske handlinger, hvis de prøver at holde fast ved, forsvare og leve i et såkaldt registreret partnerskab. At tillade dette ville være at nedgøre det meget alvorlige og hellige grundlag for det gudgivne ægteskab og selve dets formål, at opfostre familier« (Liahona, jan. 1999, s. 83).