ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor kaldes Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for mormoner eller mormonisme?

Officielt svar

I 1838 fik Joseph Smith forklaret, at Kirken skulle bære navnet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Lære og Pagter 115:4). Kirken har været kendt ved det navn lige siden. Gordon B. Hinckley, tidligere præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, har lagt vægt på Kirkens rette navn ved at udtale:

»Vi tror på Jesus Kristus, at han er Guds Søn. Kirkens officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og han er den centrale skikkelse i vores tilbedelse.

Kirken bærer navnet på Jesus Kristus, Guds Søn, Verdens Forløser. Det er det navn, ved hvilket hans kirke kaldes officielt.

Hvad angår termen sidste dages hellige, blev medlemmer af den kristne kirke tidligere kaldt hellige (se Apostlenes Gerninger 9:32, Efeserbrevet 2:19, Filipperbrevet 1:1). De var tidligere dages hellige. Vi er sidste dages hellige. Så enkelt er det.

Vi kaldes ofte mormoner. Det er et kælenavn, som er givet til os, fordi vi tror på, at Mormons Bog er Guds ord, en pendant til Bibelen og endnu et vidne om Jesus Kristus.«