ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor har mormoner ikke betalte præster?

Officielt svar

Medlemmerne er organiserede i lokale enheder, som kaldes menigheder eller grene. Disse enheder er fordelt geografisk, og medlemmerne kommer i en menighed eller gren tæt på deres hjem. Enhederne mødes på søndage for at tilbede. Lederen af menigheden kaldes en biskop eller en grenspræsident. Han får ikke betaling for sine tjenesteydelser, men han giver af sin tid for at tjene menigheden.

De enkelte medlemmer bliver kaldet af deres ledere til at tjene i forskellige stillinger i deres menighed. Ledere søger guddommelig vejledning, inden de foretager sådanne kald. Kaldelserne kan være lærer, leder for unge, assistent osv. Et medlems tjeneste er med til at velsigne andre og giver medlemmerne mulighed for at lære og udvikle sig.

En menighed eller gren er et samfund, hvor medlemmerne udvikler venskaber og hjælper hinanden. Medlemmerne bestræber sig på at følge en gammel profets belæring, som sagde, at når vi bliver døbt, må vi være »villige til at bære hinandens byrder, så de bliver lette« og »sørge med dem, der sørger, ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst« (Mormons Bog, Mosijas Bog 18:8-9).

Gennem tjeneste kan medlemmer lette hinandens byrder og udtrykke deres kærlighed.