ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan er mormonkvinder? Tror mormoner på ligestilling mellem mænd og kvinder?

Officielt svar

Apostlen Paulus erklærede: »Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden« (Første Korintherbrev 11:11). For Gud og i ægteskabet er mænd og kvinder lige vigtige.

I henhold til den guddommelige plan skal fædre præsidere over deres familie i kærlighed og retfærdighed. De har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder for familien samt beskytte den. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. (Fra »Familien: En proklamation til verden« som blev skrevet af nutidige tolv apostle gennem inspiration fra Herren.)

Begge forældre bør være involverede i omsorgen for og opdragelsen af deres børn. Det er vigtigt at være enige i familiemål og at være villige til at arbejde hen imod dem sammen med deres børn. Hvis forældre ikke er enige og mangler gensidig respekt, kan børnene blive forvirrede og miste tilliden til deres forældre. Begge forældre bør være som én og i sidste ende være involverede i opdragelsen af deres børn.