ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan er jeres søndagsmøder? Er gæster velkomne? Må jeg komme i jeres kirke?

Officielt svar

Vores vigtigste familiegudstjeneste kaldes for nadvermødet. Mødet afholdes i vore kirker om søndagen og varer ca. 70 minutter. Gæster er velkomne. Det er almindeligt, at familier deltager, og vi er vant til at have børn som en del af forsamlingen.

Et typisk møde består af følgende:

  • Salmer: Religiøse sange sunget af forsamlingen (salmebøger udleveres).
  • Bønner: Lokale kirkemedlemmer beder bønnerne.
  • Nadveren består af brød og vand, der er forberedt i forvejen, som så bliver velsignet og omdelt af præstedømmebærere til de tilstedeværende, der ønsker tage del.
  • Talere: Et møde har typisk to eller tre talere, der på forhånd har fået til opgave at tale.

(Bemærk: Vi sender ikke en skål rundt eller beder om bidrag som en del af vores gudstjeneste).

Gæster er også velkomne til at deltage i andre søndagsmøder, der går forud for eller er efter nadvermødet:

  • Søndagsskoleklasser tilbydes flere aldersgrupper begyndende med de 12-årige.
  • Primarymøder består af et fællesmøde og aldersbaserede klasser for børn fra 3-11 år.
  • En børnehaveklasse findes til mindre børn mellem 18 måneder og 3 år.
  • Unge Pigers møder har klasser for piger mellem 12 og 17 år.
  • Hjælpeforeningens møde er for kvinder fra 18 år og opefter.
  • Præstedømmemøder har aldersbaserede klasser for drenge og mænd fra 12 år og opefter.