ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan finansieres Kirkens drift?

Officielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, sagde: »Vores største indtægtskilde er den ældgamle tiendelov. Det forventes, at vores folk betaler 10 procent af deres indkomst til at fremme Kirkens arbejde. Det mest bemærkelsesværdige og vindunderlige er, at de gør det. Tiende er meget mere et spørgsmål om tro, end det er om kroner. Det bliver et privilegium og en mulighed, ikke en byrde. Vores folk tror på Guds ord, som det fremgår af Malakias’ Bog, at Herren vil åbne himlens vinduer og udøse en velsignelse uden mål over dem (Malakias’ Bog 3:8-10). Gribende og rørende er de vidnesbyrd fra sidste dages hellige rundt omkring i verden om dette, Herrens lov til finansiering af hans værk.«