ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad er Jesu Kristi forsoning? Hvorfor var det nødvendigt for Jesus Kristus at ofre sit liv?

Officielt svar

Det er umuligt med ord at forklare hele betydningen af forsoningen, hvilket er den vigtigste og mest himmelske begivenhed i verdenshistorien. Da Frelseren led i Getsemane have og på korset, sonede han for vore synder. Dette er den gode nyhed for alle mennesker!

Vi kan ikke fuldt ud forstå, hvordan Jesus led for vore synder. Men vi ved, at tyngden af vore synder i Getsemane have fik ham til at føle så stor smerte, at hans sved faldt som bloddråber (Lære og Pagter 19:16-17).

Da Jesus senere hang på korset, mærkede han igen tyngden af vore synder, mens han villigt led den smertefulde død på en af de mest brutale måder, man nogensinde har kendt til. På side 689 i Jesus Kristus står der: »Det ser ud, som om dødsangsten fra Getsemane – foruden den frygtelige lidelse, der var en følge af korsfæstelsen – var vendt tilbage så forstærket, at det var mere end det stod i et menneskes magt at udholde. I denne den mest bitre time var den døende Kristus alene, alene i den mest frygtelige forstand.«

Frelseren siger:

»For se, jeg … har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide … ligesom jeg« (Lære og Pagter 19:16-17).

Jesus Kristus gjorde, hvad kun han kunne gøre ved at sone for vore synder. For at hans forsoning skal have fuldstændig indvirkning i vores liv, må vi have tro på Kristus, omvende os fra vore synder, blive døbt og bekræftet af en, som har myndighed, modtage Helligåndsgaven, adlyde Guds befalinger, modtage hellige ordinancer og stræbe efter at blive som han. Når vi gør disse ting, vil vi gennem forsoningen kunne komme tilbage og leve med ham og vor himmelske Fader for evigt.