ComeuntoChrist.org På verdensplan

Er det sandt, at Jesus ifølge Mormons Bog viste sig i Nordamerika efter sin korsfæstelse og opstandelse?

Officielt svar

Mormons Bog beretter om den opstandne Jesus Kristus og hans besøg blandt hans trofaste disciple i oldtidens Amerika. Efter sit besøg hos sine disciple i den gamle verden steg han ned fra himlen og viste sig for sine disciple i oldtidens Amerika.

Mormons Bog beskriver, hvordan Jesus Kristus i løbet af sit besøg helbredte de syge, underviste dem i sit evangelium, velsignede deres børn og kaldte tolv disciple til at organisere sin kirke i Amerika (Nefis Tredje Bog 11:18; Nefis Tredje Bog 12:1-2).