ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad tror mormonerne angående Bibelen? Anerkender mormonerne Bibelen som hellig skrift og som Guds ord?

Officielt svar

De fleste skrifter er kommet gennem apostle og profeter. Gennem apostle og profeter har Gud givet sine børn hellige optegnelser, som kaldes skrifter. Skrifterne kan hjælpe dig til at kende Gud, hans kærlighed til dig og hans lære. I den kristne verden er den mest kendte optegnelse Bibelen. Udover Bibelen anerkender sidste dages hellige følgende bøger som hellig skrift:

  • Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, en optegnelse over Guds virke med indbyggerne i oldtidens Amerika (2.000 f.Kr.-400 e.Kr.).
  • Lære og Pagter, en samling af åbenbaringer og inspirerede udtalelser, som blev givet i forbindelse med oprettelsen af og forordningerne i Jesu Kristi Kirke i de sidste dage (1830 e.Kr-1978 e.Kr.).
  • Den Kostelige Perle, er en samling af åbenbaringer, oversættelser og skrivelser af Joseph Smith.