ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor døber mormonerne deres nye medlemmer?

Officielt svar

Jesus forklarede, at vi må døbes ved nedsænkning i vand (Markusevangeliet 16:16; Nefis Tredje Bog 11:21-26). Han var et eksempel ved selv at blive døbt for at »tilfredsstille al retfærdighed« (Matthæusevangeliet 3:15).

Vi bliver døbt af en, som har præstedømmets myndighed til syndernes forladelse (Apostlenes Gerninger 2:38, Apostlenes Gerninger 22:16). Vi må blive døbt for at blive medlemmer af Jesu Kristi Kirke og for at komme ind i Guds rige (Johannesevangeliet 3:5).

Gennem dåbsordinancen giver vi et løfte, som kaldes en pagt, til Gud. Vi lover at acceptere Kristus, blive hans discipel og holde hans befalinger resten af livet. Til gengæld lover vor himmelske Fader os at tilgive os vore synder og lade os vende tilbage til ham, hvis vi holder vore pagter.