ComeuntoChrist.org På verdensplan

Mormonerne tror, at Jesus Kristus er deres Frelser. Hvorfor har vi brug for en Frelser?

Officielt svar

Fordi vi kan blive tilgivet for vore synder gennem Jesu Kristi forsoning og omvendelsesprocessen. Eftersom vor himmelske Fader vidste, at vi sommetider ville træffe de forkerte valg, har han forberedt en måde, hvorpå vi kan blive tilgivet for vore synder (Johannesevangeliet 3:16). Han gav os en Frelser, Jesus Kristus, som led for vore synder i Getsemane Have og på korset, så vi kan blive tilgivet, når vi oprigtigt omvender os (Mormons Bog, Mosijas Bog 4:6).

Når du oprigtigt omvender dig, vil du:

  • Bekende dine synder både til Gud og enhver anden, som du gennem din synd har gjort fortræd. I tilfælde af alvorlig synd skal bekendelsen gives til den rette præstedømmeleder.
  • Bede om tilgivelse fra Gud og fra alle, du har gjort fortræd.
  • Når det er muligt, reparere den skade, du har forvoldt.
  • Forsage dine synder.
  • Stræbe efter at holde buddene

Sand omvendelse giver fred og tilgivelse. Gud har lovet: »Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem« (Lære og Pagter 58:42).