ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan adskiller Mormons Bog sig fra Bibelen? Hvordan fik Joseph Smith »guldpladerne« eller Mormons Bog?

Officielt svar

Mormons Bog er endnu et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus virkelig levede, at han var og er Guds søn. Den indeholder tekster skrevet af fordums profeter. En af dem hed Lehi og boede i Jerusalem ca. 600 f.Kr. Gud befalede ham at lede en lille gruppe mennesker til det amerikanske kontinent. Der udviklede de sig til en stor civilisation.

Gud fortsatte med at kalde profeter blandt disse folk. Mormons Bog er en samling tekster skrevet af profeter og andre, der førte optegnelser.

I september 1823 fik Joseph Smith besøg af et himmelsk sendebud ved navn Moroni – den sidste profet fra fordums tid, som havde optegnelsen – på samme måde, som engle ofte havde vist sig for Kirkens ledere i Det Nye Testamente (se især Apostlenes Gerninger). Englen Moroni fortalte Joseph, at Gud havde et værk, han skulle udføre, og fortalte, at en optegnelse om de gamle indbyggere på det amerikanske kontinent lå begravet i en nærliggende høj, og at optegnelsen indeholdt Jesu Kristi evangeliums fylde.

I september 1827 modtog Joseph optegnelsen, som var skrevet på tynde guldplader. I dag ved vi, at det ikke var unormalt for folk på det tidspunkt at skrive på metalplader. Joseph Smith oversatte Mormons Bog gennem inspiration fra Gud. Bogen hedder Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Den er opkaldt efter Mormon, en fordums profet, som samlede sit folks hellige optegnelser.

Mormons Bog blev udgivet i 1830. Siden den udkom, har den velsignet millioner af mennesker med sit stærke budskab om Jesus Kristus og hans evangelium.

Som endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus vidner denne bog om Jesu Kristi guddommelighed og eksistens. Disse profeter kendte vor himmelske Faders plan for sine børn og Jesu Kristi mission. De berettede, at Kristus viste sig efter sin opstandelse for folk i Amerika, underviste dem i sit evangelium og oprettede sin kirke iblandt dem. Bogen indeholder Jesu Kristi lære og vidner om hans forsoning og kærlighed. Den bekræfter og understøtter Bibelen. Bibelen indeholder profetier om disse mennesker i Amerika (se Ezekiels Bog 37:15-17, Esajas’ Bog 29:18).

Mormons Bog afsluttes med et storslået løfte om, at de, der læser den og som oprigtigt beder om den, kan ved Helligånden vide, om den er sand (Moronis Bog 10:4).