ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor er det kun nogle mormoner, der kan komme i templerne? Er der noget hemmeligt, som foregår i mormontempler? Hvad foregår der i mormontempler?

Officielt svar

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har mere end 100 templer, som er i brug i hele verden. Alle er velkomne til at besøge den smukt anlagte grund ved vore templer og besøge et åbent hus-arrangement inden indvielsen. Men kun medlemmer, som er døbte, værdige og forberedte, kan komme ind i et tempel, efter at det er indviet.

I templerne deltager Kirkens medlemmer i ordinancer, som er beregnet til at forene familier i evigheden og hjælpe dem til at komme tilbage til Gud. I templet kan medlemmerne:

  • Lære evige sandheder.
  • Modtage hellige ordinancer, deriblandt nogle som knytter mand og hustru sammen for evigt, såvel som børn og forældre (Malakias’ Bog 3:23-24).
  • Udføre ordinancer såsom dåb for dem, der er døde uden mulighed for at modtage Jesu Kristi evangelium. (Første Korintherbrev 15:29; Første Petersbrev 4:6)