ComeuntoChrist.org På verdensplan

Er der restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller modtage præstedømmet?

Officielt svar

Der er ingen restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Der er ingen restriktioner vedrørende race eller hudfarve for, hvem der kan modtage præstedømmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

En af Kirkens officielle erklæringer siger: »Hver trofast, værdig mand i kirken kan modtage det hellige præstedømme med magt til at udøve dets guddommelige myndighed og sammen med sine kære nyde enhver velsignelse, som kommer derfra, herunder templets velsignelser. Som følge heraf kan alle værdige mandlige medlemmer af kirken blive ordineret til præstedømmet uden hensyn til race eller hudfarve«
(Lære og Pagter, Officiel Erklæring – 2, s. 333).

Gordon B. Hinckley, tidligere præsident for Kirken, bekræftede dette princip, da han talte til National Press Club i Washington, D.C.: »Vi tror på det gamle ordsprog om at trække på samme hammel. Vi har et præstedømme af lægmænd, og enhver værdig mand er kvalificeret til dette præstedømme.«