ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan er det at være mormon?

Officielt svar

En af de største årsager til, at vi er her på jorden, er, at vi skal »nyde glæde« (Nefis Anden Bog 2:25). Personlig bøn, skriftstudium og at komme i kirke hjælper os til at forstå, at de bedste måder at finde glæde og lykke i dette liv er ved at kende vor himmelske Faders plan for lykke, Jesu Kristi evangelium og at stræbe efter at efterleve »belæringen« fra Gud (Ordsprogenes Bog 29:18).

Familien er en essentiel del af Guds plan, og meget af det, vi gør, fokuserer på vores familie. Vi ønsker at fortælle om den lykke, som vi nyder, til så mange som muligt ved at tjene, missionere eller at bidrage til lokalsamfundet.