ComeuntoChrist.org På verdensplan

Er mormoner kristne?

Officielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (1995-2008), sagde:

»På meget bogstavelig vis er vi kristne, og det bliver mere og mere kendt. Engang blev der altid sagt, at vi ikke var kristne. De har forstået, at det er vi, og at vi er en religion, som er meget vital og dynamisk og baseret på Jesu Kristi lære. Vi anerkender naturligvis Jesus Kristus som vor Leder, vor Konge, vor Frelser … verdenshistoriens dominerende personlighed, det eneste fuldkomne menneske, som har gået på jorden, den levende Guds levende Søn. Han er vor Frelser og Forløser, og gennem hans sonoffer kan vi opnå evigt liv. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges medlemmer beder og tilbeder i Jesu Kristi navn. Han er vores tros overhoved, og han er Kirkens leder. Mormons Bog er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus og vidner om hans guddommelighed, hans liv og forsoning.«