ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor tror mormoner på Bibelen?

Officielt svar

Bibelen vidner om Jesu Kristi guddommelighed og har påvirket og styrket millioner af hans disciple. Det er en samling af hellige skrivelser, som indeholder Guds åbenbaringer og beretninger om Guds virke med sine børn i det hellige land.

Den historiske ramme i Bibelen strækker sig over mange århundreder, lige fra Adams dage til apostlenes død. Bibelens bøger er ligeledes skrevet af og om profeter, der levede på forskellige tider i verdenshistorien.

Som du sikkert ved, er Bibelen opdelt i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente indeholder hellige tekster, som er nedskrevet inden Kristi fødsel. Mange profetier i Det Gamle Testamente forudsagde en Frelsers og Forløsers komme (se Esajas’ Bog 7:14, 9:5, 53:3-7).

Det Nye Testamente fortæller om denne Frelsers og Forløsers liv, han som er Jesus Kristus. Det fortæller også om oprettelsen af hans kirke på den tid.