ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan er mormonernes liv? Hvordan lever mormonerne deres liv?

Officielt svar

En af de største årsager til, at vi er her på jorden, er, at vi skal »nyde glæde« (Nefis Anden Bog 2:25). Personlig bøn, skriftstudium og at komme i kirke hjælper os til at forstå, at den bedste måde at finde glæde og lykke i dette liv er ved at kende vor himmelske Faders plan for lykke, Jesu Kristi evangelium og at stræbe efter at efterleve »belæringen« fra Gud (Ordsprogenes Bog 29:18). Familien er en essentiel del af Guds plan, og meget af det, vi gør, er med fokus på vores familie. Vi ønsker at fortælle om den lykke, som vi nyder, til så mange som muligt ved at tjene, missionere eller at bidrage til lokalsamfundet.