ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvor startede mormonismen og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Officielt svar

I 1820 gik den unge Joseph Smith ind i en lille skov nær sit hjem i Palmyra i New York for at bede og finde ud af, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Som svar på hans bøn viste Gud Faderen og hans Søn Jesus Kristus sig for ham på samme måde som himmelske væsener havde vist sig for profeter som Moses og Paulus på Bibelens tid. Joseph fik at vide, at den oprindelige kirke, som var blevet etableret af Jesus Kristus, ikke længere fandtes på jorden.

Joseph Smith blev udvalgt af Gud til at genoprette Jesu Kristi Kirke på jorden. I løbet af de næste ti år fik Joseph besøg af andre himmelsk budbringere, oversatte Mormons Bog ved Guds kraft og modtog guddommelig myndighed til at organisere Kirken. Kirken blev organiseret i Fayette i New York den 6. april 1830 og ledt af Joseph Smith. Den er vokset til en organisation med medlemmer og forsamlinger over hele verden.