ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor er det vigtigt at passe på vores legeme? Hvorfor kaldes vores legeme for Guds tempel i Bibelen?

Officielt svar

Mennesket består af to dele: Et forgængeligt legeme og en udødelig ånd. Herren kalder vores legeme en »bolig af ler« eller et »tempel«, fordi det er et midlertidigt opholdssted for vores evige ånd (se Mormons Bog, Mosijas Bog 3:5; Første Korintherbrev 3:16). Da ånden og legemet tilsammen udgør menneskets sjæl (se Lære og Pagter 88:15), har det, der har indvirkning på det ene også indvirkning på det andet. Ved at tage vare på vores legeme kan vi gøre vores »bolig af ler« til en acceptabel bolig for vores ånd. Ved at besudle vores krop med stoffer, tobak eller andre usunde madvarer bliver vores ånd berørt i negativ forstand.