ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan kan vi bekæmpe pornografiens udbredelse og indflydelse?

Officielt svar

Præsident Gordon B. Hinckley, tidligere præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, sagde: »En tilbagevenden til Guds lære vil opnå mere end noget andet i at holde statens skib på rette kurs, idet den sejler ind i denne nations tredje århundrede. Her findes svaret på de konflikter, som omgiver os. Her er svaret på pornografiens svøbe« (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 18).

I en udtalelse angående borgernes forpligtelse til at opponere mod pornografi tilføjede præsident Hinckley: »Den offentlige mening begynder med nogle få oprigtige røster. Jeg er ikke den, der taler for, at man skal råbe trodsigt eller knytte næven eller udslynge trusler i ansigtet på lovgiverne. Men jeg tror på, at vi ærligt og oprigtigt og positivt bør udtrykke vore overbevisninger over for dem, som har fået det tunge ansvar at udarbejde og håndhæve vore love. Den sørgelige kendsgerning er, at det mindretal, som råber op om større frisind, og som falbyder og svælger i pornografi, og som fremmer og lever af perverse billeder, lader deres røster blive hørt, indtil vore lovgivere får den opfattelse, at det, de siger, repræsenterer flertallets vilje. Det er ikke sandsynligt, at vi får det, som vi ikke tager til orde for. Vi må lade vores røst blive hørt. Jeg håber, at det ikke bliver skingre røster, men jeg håber, at vi vil tale med så stor overbevisning, at de, som vi taler til, føler, hvor stærke vore følelser er, og hvor oprigtige vi er i vore bestræbelser« (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 130).