ComeuntoChrist.org På verdensplan

Tilbeder mormonerne Joseph Smith?

Officielt svar

Præsident Gordon B. Hinckley, tidligere præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, kom med følgende udtalelse i 2005 angående Joseph Smith:

»Vi tilbeder ikke profeten [Joseph Smith]. Vi tilbeder Gud vor Evige Fader og den opstandne Herre Jesus Kristus. Men vi anerkender profeten; vi forkynder ham; vi respekterer ham; vi ærer ham som et redskab i den Almægtiges hånd, gennem hvem det guddommelige evangeliums ældgamle sandheder blev gengivet til jorden sammen med præstedømmet, gennem hvilket Guds myndighed udøves i udførelsen af Kirkens anliggender og til velsignelse for hans folk« (Gordon B. Hinckley, »Joseph Smith jun. – Guds profet og en storslået tjener«, Liahona, dec. 2005, s. 4).