ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor har I 12 apostle? Det var kun meningen, at de skulle være der på Jesu Kristi tid, de skulle ikke udskiftes med nye apostle.

Officielt svar

Det er tydeligt ud fra Det Nye Testamente, at en gruppe eller kvorum på 12, efter Jesus havde etableret sine 12 apostle, skulle fortsætte efter begivenhederne i Apostlenes Gerninger kapitel 1, hvor de 11 apostle, som blev ledet af Peter, valgte Matthias som ny apostel efter Judas.

Paulus, en forfatter til adskillige bøger i Det Nye Testamente, blev også kaldet som apostel. Paulus indikerer, at kirken er bygget på apostle og profeter (Efeserbrevet 2:19-20) og opremser deres funktioner, som omhandler, at de »alle når frem til enheden i troen« (Efeserbrevet 4:11-14).
(Se Apostel i Ordforklaringer bag i Bibelen)