ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad forkynder mormonismen angående dåb?

Officielt svar

»Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer« (Trosartiklerne 1:3). Dåb i vand er en afgørende ordinance for vores frelse. Ved at blive døbt viser vi Gud, at vi er villige til at adlyde hans befalinger. Jesus satte et eksempel for os ved at blive døbt, selv om han selv var syndfri (se Mosijas Bog 18:8-10). Frelseren åbenbarede den rigtige dåbsmåde for profeten Joseph Smith og gjorde det klart, at ordinancen skal udføres af en, som har myndighed i præstedømmet, og at den skal udføres ved nedsænkning (se Lære og Pagter 20:72-74).

Nedsænkning er et symbol på en persons syndefulde livs død og genfødslen til et åndeligt liv, der er indviet til at tjene Gud og hans børn. Det er også et symbol på død og opstandelse. (Se Romerbrevet 6:3-6) Små børn er forløst gennem Jesu Kristi nåde. De er gjort »levende i Kristus« og kan ikke synde. De behøver ikke dåb, før de forstår forskellen mellem rigtigt og forkert. Herren har åbenbaret, at børn bør døbes, når de er otte år gammel. (Se Mormons Bog, Moronis Bog 8:8-24; Lære og Pagter 29:46-47, 68:27)