ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad er mormonismen? ELLER Hvad tror mormonerne på?

Officielt svar

Da Jesus Kristus levede på jorden, organiserede han sin kirke, så alle mennesker kunne modtage evangeliet og en dag komme tilbage til Gud, vor himmelske Fader. Efter Jesu død, hans opstandelse og himmelfart modtog hans apostle fortsat åbenbaring fra ham gennem Helligånden om, hvordan hans kirke skulle ledes. Men da de blev slået ihjel, ændrede medlemmerne på de af Kirkens lærdomme, som han havde etableret. Selv om der stadig var mange gode mennesker og nogle sandheder bestod, betød dette frafald, at Kirken blev fjernet fra jorden (Andet Thessalonikerbrev 2:1-3; Apostlenes Gerninger 20:29-30). Apostlen Peter profeterede, at Jesus ville genoprette sin kirke inden sit andet komme (Apostlenes Gerninger 3:19-21).

Jesus Kristus begyndte at genoprette fylden af sin kirke til jorden gennem profeten Joseph Smith i 1820. Den er nu vokset til at blive en verdensomspændende kirke med over 15 millioner medlemmer. Den har den samme lære og grundlæggende organisation, som den kirke, der blev etableret af Jesus på Det Nye Testamentes tid, havde.