ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad tror mormoner om Jesus Kristus? Tror mormoner på, at Jesus Kristus er Guds Søn?

Officielt svar

Jesus Kristus er bogstaveligt talt Guds Søn. Hans fødsel, død og opstandelse opfyldte de mange profetier, som findes i skriften om Frelserens komme. Han var skaberen, han er vor Frelser og han vil være vor dommer (se Esajas’ Bog 9:5; 53:3-7; Salmernes Bog 22:17-19).

Under ledelse af vor himmelske Fader skabte Jesus Kristus verden (Johannesevangeliet 1:10; Hebræerbrevet 1:2).

Da Jesus levede på jorden (for cirka 2.000 år siden), levede han et fuldkomment liv. Han underviste gennem ord og eksempel om, hvordan mennesker skulle leve i kærlighed til Gud og andre.

Gennem sin lidelse i Getsemane have og ved, at han gav sit liv på korset – forsoningen – frelser Jesus Kristus os fra vore synder (Første Petersbrev 2:21), når vi følger ham. På grund af forsoningen kan du få tilgivelse for alle dine synder, når du oprigtigt omvender dig (Mormons Bog, Mosijas Bog 26:30).

Jesus Kristus frelste gennem sin opstandelse fra de døde os fra døden. Fordi han overvandt døden, vil vi alle modtage opstandelsens gave, som betyder, at vores ånd vil blive genforenet med vores legeme for evigt (Apostlenes Gerninger 24:15; Første Korintherbrev 15:22). Når livet på denne jord er forbi, vil Jesus Kristus være vores dommer (Apostlenes Gerninger 17:31; Johannesevangeliet 5:21-22; Apostlenes Gerninger 10:42).