ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvordan kan tro på Jesus Kristus påvirke os i vores ægteskab og familierelationer? I vore venskaber?

Officielt svar

Et vellykket ægteskab kræver tro – både på Gud og på hinanden. Tro på Gud er mere end en teoretisk overbevisning om hans eksistens. At have tro på Gud betyder at stole ham, have tillid til ham og være villig til at handle ud fra sin tro på ham. Det handler om at gøre noget.

At være fælles om troen på Gud kan knytte ægtefolk sammen gennem en forpligtelse over for de fælles værdier. Det kan give dem styrke til at overvinde modgang, som ellers ville ødelægge deres ægteskab.

I vellykkede ægteskaber har ægtefællerne tillid til hinanden. Og de stræber efter at være værdige til deres ægtefælles tillid. Ethvert stærkt bånd i ægteskabet eller familien må baseres på gensidig tillid og troværdighed.

Tro på hinanden kan, ligesom tro på Gud, hjælpe ægtepar til at håndtere usikkerhed og til at leve op til høje forventninger.