ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad tror mormonerne om lærdommen om nåde?

Officielt svar

Profeten Joseph Smith har sagt: »Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde« (se Joseph Smiths Oversættelse – Romerbrevet 4:16). I Mormons Bog står der: »For vi arbejder flittigt med at skrive for at formå vore børn og også vore brødre til at tro på Kristus og til at blive forligt med Gud; for vi ved, at det er ved nåde, at vi bliver frelst, efter alt hvad vi kan gøre« (Nefis Anden Bog 25:23). Mormons Bog tilføjer: »Alt, vi kunne gøre … [var] at omvende os fra alle vore synder« (Almas Bog 24:11). En profet i Mormons Bog ved navn Lehi belærte: »Intet kød … kan bo i Guds nærhed, uden at det er ved den hellige Messias’ fortjenester og barmhjertighed og nåde« (Nefis Anden Bog 2:8).