ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad er formålet med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges velfærdstjeneste?

Officielt svar

Formålet med Kirkens velfærd er at fremme selvhjulpenhed og drage omsorg for de fattige og trængende. Modtagere af hjælpen opfordres til at arbejde (når de kan), så de kan modtage velsignelser og være til velsignelse for andre. Arbejde er et af de ledende principper i Kirkens velfærdsprogram.