Påskeugen

Den sidste uge i Frelserens liv ændrede verden for evigt. Find ud af, hvordan begivenhederne hver dag hjælper os til at værdsætte hans mirakuløse mission.
 • Jesus rider ind i Jerusalem, hans tilhængere lægger ærbødigt deres kapper og palmeblade på hans vej. Det er ikke første gang, at han er kommet ind i byen. Hans treårige mission førte ham rundt i det hellige land, hvor han underviste, udførte mirakler og udbredte lyset fra sit evangelium. Men denne gang forbereder Jesus sig på at udføre hans vigtigste mirakel af dem alle.

  Jesu indtog opfyldte, som alt andet han gjorde, profeti. Hans ankomst til Jerusalem er et kraftigt tegn på, at Gud holder sine løfter til sine børn. Vor himmelske Fader sørgede for en måde, hvorpå vi kan overvinde synd og død – gennem sin Søn, Jesus Kristus.

 • Noget af det første Jesus gjorde efter at være kommet til Jerusalem var at besøge templet. Jesus så der i sin Faders hus forskellige handlende købe og sælge til de forbipasserende. Han talte med umiskendelig myndighed og befalede dem at gå.

  Rensningen af templet i Jerusalem var en modig handling. Vi kan få mod ved at vide, at Jesus gjorde det, som han vidste var rigtigt, uanset om det var populært eller ej. Når vi følger ham, modtager vi styrke til at gøre det samme.

 • Jesu tilstedeværelse i Jerusalem forblev ikke ubemærket for myndighederne. De så Jesus som en trussel og forsøgte at miskreditere ham. På Tempelbjerget udspørger de Jesus i håb om at finde noget, de kan bruge imod ham. Men Jesu inspirerede svar afslører ingen forbrydelse, og hans fjender miskrediterer kun sig selv.

  Trods den ufattelige modstand går Jesu Kristi værk fremad. På grund af hans store kærlighed til os behøver vi ikke at møde livets prøvelser alene. Når vi søger hans hjælp, kan vi overvinde selv de største udfordringer.

 • Begivenhederne om onsdagen kendes ikke. Men i stedet for at fokusere på, hvor Jesus var, kan vi fokusere på, hvad Jesus underviste i under sin tjenestegerning.

  Jesus var Mesterlæreren. Vi kan ved at åbne vores hjerte for ham, finde svar på livets vigtigste spørgsmål. Men for at gøre det, må vi være, som hans disciple var – ydmyge og oprigtige.

 • Jesus fejrer påsken med sine apostle i det, der ofte omtales som den sidste nadver. Han viser sin kærlighed til dem i både ord og gerninger. Derefter går de sammen til en stille have ved navn Getsemane. Men det, der sker herefter, må Jesus udholde alene. Han beder og bliver overvældet af ufattelig smerte. Dette er begyndelsen på kulminationen af Jesu Kristi hellige mission. Han påtager sig verdens synder.

  Jesus har, selv om han levede fuldkomment, betalt prisen for alle vores synder. Det var et offer, som kun han kunne bringe, og han gjorde det villigt – for dig og for os alle.

 • Meget tidligt om morgenen bliver Jesus forrådt og falder i hænderne på de lokale myndigheder. Efter en række ensidige retssager bliver han dømt til døden ved korsfæstelse. Han dør på korset den eftermiddag, mens hans disciple og modstandere er til stede som vidner.

  Fordi Jesus oplevede en så umådelig lidelse, har han fuldkommen medfølelse med os, når vi lider smerte, hvad enten den er fysisk eller åndelig. Eftersom han overvandt døden for at leve igen, har han magt til at hjælpe os til at hæve os op over udfordringerne i livet, uanset hvor mørkt og vanskeligt det måtte se ud.

 • Aftenen før var Jesu legeme blevet lagt i graven. Skrifterne er for det meste tavse om dagen efter hans korsfæstelse.

  Det var sandsynligvis en dag med dybsindig overvejelse for hans tilhængere og deres familie. Du og din familie opfordres tilsvarende til at afse tid til virkelig at tænke over, hvad Jesus gennemgik, og hvorfor han var villig til at gøre det.

 • Tidligt om morgenen kommer Maria Magdalene, en af Jesu venner og tilhængere, til graven for at tage sig af Jesu Kristi legeme. Til hendes forbløffelse finder hun graven tom. Men hun er ikke alene. En mand taler til hende, en havemand, formoder hun. Men så siger han hendes navn: »Maria«. Og hun ser. Han er Jesus. Kristus lever.

  Jesus Kristus overvandt døden og opstod, og fordi han lever, vil vi alle leve igen. Fordi han lever, ikke kun på den tredje dag, men også i dag, hver eneste dag, kan vi finde ham.

Eller lær mere om Jesus Kristus her, om hans liv og mission.