ComeuntoChrist.org På verdensplan

Joseph Smith

Joseph Smith: En Guds profet

Det vestlige del af staten New York var i det tidlige 1800-tal kendt som »Det glødende distrikt«. Den religiøse interesse var enorm. Mange kirker sendte præster i søgen efter konvertitter. I en sådan grad, at man mente, at der ikke var nogen tilbage at omvende. Det var en tid og et sted med en teologisk omvæltning.

Dette er området, hvor Joseph Smith jun. blev født som søn af Joseph og Lucy Mack Smith. Hans store familie befandt sig midt i denne religiøse vækkelse, hvor de ønskede at leve et godt liv, men de var i tvivl om, hvilken af de konkurrerende kirker der var den rigtige at tilslutte sig. Josephs familiemedlemmer var interesserede i forskellige religioner, men ingen af dem var sikre på, at deres var Kristi sande kirke.

Medlemmer af mormonkirken fortæller om deres følelser og vidnesbyrd om profeten Joseph Smith.

En, som søgte sandheden

Som 14-årig ung mand besad Joseph allerede et ønske om at finde sandheden. Som resten af familien var han meget religiøs, og da han skulle døbes, måtte Joseph finde ud af, hvilken af de mange kristne kirker han skulle tilslutte sig. Efter lang tids søgen var han stadigvæk forvirret. Han skrev senere:»Så stor var forvirringen og striden mellem de forskellige trosretninger, at det var umuligt for en, der var så ung, som jeg var … at komme til nogen sikker konklusion om, hvem der havde ret, og hvem der havde uret … Midt i denne krig på ord og tumult på grund af forskellige meninger sagde jeg ofte til mig selv: Hvad kan man stille op? Hvilke af alle disse samfund har ret, eller har de alle sammen uret? Hvis et af dem har ret, hvilket er det da, og hvordan finder jeg ud af det?« (Joseph Smith – Historie 1:8, 10).

Joseph vendte sig til Bibelen for at få et svar. Han læste:

Dette vers gjorde et stort indtryk på ham. Han besluttede sig for at bede om, hvad han skulle gøre med en enkel tro på, at Gud ville høre og besvare hans bøn.

En Guds profet

I foråret 1820 gik Joseph Smith ud i en lund i nærheden af sit hjem og knælede i bøn. Han beskrev sin oplevelse: »[Jeg så] en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig … Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden: ›Det er min elskede Søn. Hør ham!‹« (Joseph Smith – Historie 1:16-17).

Se, hvordan Gud gengav sit evangeliums fylde på jorden gennem profeten Joseph Smith (19:15).

Dette syn, hvor vor himmelske Fader og hans Søn Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith, var udgangspunktet for hans kaldelse som en Guds profet. Han fik at vide, at ingen af kirkerne på jorden havde hele sandheden. Med tiden skulle Joseph Smith etablere Kristi kirke og gengive præstedømmet eller myndigheden til at handle i Guds navn. Han blev ledt af Gud til en gammel optegnelse og fik evnen til at oversætte den til engelsk. Denne optegnelse hedder Mormons Bog. Han fortsatte med at bede og modtage åbenbaring for Kirken hele livet. Disse åbenbaringer blev samlet i en bog, som hedder Lære og Pagter, og som viser, at Gud stadigvæk leder sine børn den dag i dag. Joseph Smith organiserede formelt Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 6. april 1830.

En leder af Jesu Kristi Kirke

Nogen gange kan vi, når vi opnår en vis form for ansvar, føle, at vi ikke længere har brug for hjælp, men Joseph Smith satte mere og mere sin lid til Herren efter sin kaldelse som profet. Han forstod, at hans ansvar ikke indebar at udbrede sin egen lære, men at videregive det, som Gud åbenbarede for ham. Det meste af indholdet af Lære og Pagter er Guds svar på Joseph Smiths bønner og spørgsmål. Han bad Gud om at forklare dele af evangeliet og bad om vejledning til, hvordan han skulle lede Kirken og det stigende antal af medlemmer. Gud bad ham kalde apostle, profeter og andre ledere til at lede Kirken.

De tidlige mormoner gennemgik alvorlige forfølgelser, fordi de havde bemærket en handelsmæssig, politisk og religiøs trussel i forhold til deres naboer. Så Joseph og de mennesker, som han havde kaldet til at hjælpe sig, blev nødt til at føre adskillige mormonske udvandringer til venligere områder i landet. På trods af alle de lidelser, de udholdt, byggede de tidlige medlemmer templer, missionerede, opbyggede velfungerende byer, og nogle tjente i USA’s militær, mens de drog mod vest. Nogle år, inden Josephs død, inspirerede Herren ham til at organisere De Tolv Apostles Kvorum, og med tiden overdrog han til dem alle de nøgler, rettigheder og al den myndighed, der var nødvendig for at lede Kirken. Efter Joseph Smiths død efterfulgte Brigham Young ham, som dengang var den længst siddende apostel, og han blev Kirkens anden profet og præsident. Profeten i dag, Russell M. Nelson, er den bemyndigede efterfølger til Joseph Smith. Han og Kirkens andre apostle kan spore deres myndighed tilbage til Jesus Kristus i en ubrudt kæde af ordinationer gennem Joseph Smith.

En hengiven mand og far

En af Kirkens senere profeter fortalte medlemmerne: »Ingen anden succes kan erstatte fiasko i hjemmet.« Denne udtalelse kom mere end hundrede år efter Joseph Smiths død, men Joseph var hele livet et levende bevis på dette. Selvom Joseph ofte led under forfølgelse og uberettigede fængslinger, tænkte han altid først på sin familie. Han skrev til sin hustru, Emma, mens han sad fængslet i Missouri.

Joseph efterlevede det, han prædikede – at styrke familien burde være en vigtig prioritet i vores liv. Da hans liv var i fare, satte han sin lid til sin tro på Jesus Kristus, ikke kun for at styrke sig selv, men også sin hustru og børn.

Det gengivne evangeliums martyr

Vi tænker sommetider, at det er det største tegn på hengivenhed at dø for en sag, men at leve for noget er normalt meget mere krævende. Joseph Smith gjorde begge dele. Han sled og slæbte i Guds tjeneste, blev spottet og overfaldet for det, han troede på. Han døde ikke blandt venner med verdens sympati, han blev skudt af en pøbel, mens han var låst inde i et fængsel under falske anklager.

Han viste sin hengivenhed til Gud i livet og i døden. Det blev sagt om ham: »Han levede ædelmodigt, og han døde ædelmodigt i Guds og sit folks øjne og har … beseglet sin mission og sine gerninger med sit blod« (Lære og Pagter 135:3).

Han udførte Guds værk indtil den dag, da hans liv blev taget, og vi ærer ham for hans tro, ydmyghed og dedikation. Vi er taknemlige for Kirken, som han oprettede, skrifterne, han oversatte, åbenbaringerne, han modtog og det, han underviste os i, som har hjulpet os til at forstå Guds veje.

Den trofaste måde, hvorpå Joseph Smith udførte sit arbejde i løbet af sit korte liv, inspirerer os til at opfylde vore forpligtelser, uanset hvor store eller små de må være.