ComeuntoChrist.org På verdensplan

Kristi kirke

Jesu Kristi Kirke

Når vi forpligter os til at følge Jesu Kristi levevis, lover han os mange ting. To af dem er svar på vore bønner og fred i sjælen. Vi har alle brug for lidt fred. Vi kæmper alle sammen med noget. Til os alle siger han: Læg jeres byrder. Lad mig bære jeres dem. Vend mørket ryggen og gå mod lyset. Han lover os også fred. »Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer … Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!« (Johannesevangeliet 14:27).

Vejen til vor himmelske Fader og hans Søn Jesus Kristus er beskrevet i det gengivne evangelium og forkyndes af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det begynder med, at man bliver døbt ind i Kristi fold og deltager i hans hellige ordinancer og fællesskabet i hans kirke. Rejsen fortsætter med en kærlig forsamling, hvis formål er at løfte og blive løftet – for i sidste ende at blive frelst i Guds rige.

Vore medlemmer

Det er svært at forestille sig, når man tænker på, at Kirken blev organiseret i 1830 med en lille menighed på kun nogle få medlemmer. På trods af, hvad mange tror, er det kun cirka 14 procent af Kirkens medlemmer, som bor i Utah, og flere end halvdelen bor udenfor USA. Kirken har næsten 30.000 menigheder og mere end 130 templer på verdensplan. Hver måned trykkes månedlige magasiner på 50 sprog, og Mormons Bog er trykt i mere end 100 millioner eksemplarer på 93 sprog. Med flere end 80.000 missionærer i 162 lande fortsætter Kirkens medlemstal med at vokse støt. Vi mødes hver søndag for at tilbede og lære i lokale forsamlinger, som kaldes menigheder eller grene. En biskop eller grenspræsident bruger frivilligt mange timer hver uge på at lede sin forsamling uden at blive betalt for det.

Lær vores folk at kende

Tjeneste i Kirken

Lad os antage, at din nabo bliver meget syg. Hun beder kraftigt om, at Gud vil hjælpe hende til at få det bedre, give hende fred og hjælpe hende til at tage sig af sine børn. Gud hører hendes bønner og sender en af os for at hjælpe. Hvis vi lytter til hans tilskyndelser, vil vi vide, at hun har brug for et besøg, hjælp med sine børn og måske et varmt måltid mad. Når vi tjener andre, tjener vi Gud. I vore menigheder tjener vi også frivilligt som for eksempel ved at undervise i Søndagsskolen, arbejde med de unge, organisere tjenesteprojekter og tage vare på kirkebygningen.

Templets velsignelser

Hvorfor mormoner bygger templer 03:14

Hvor stor ville din fred ikke være ved at vide, at du kan leve sammen med din familie for evigt efter døden? Det centrale budskab i vore mere end 130 hellige templer er at forene familier for evigheden. Når en mand og kvinde bliver gift i templet, bliver de ikke adskilt ved døden, men ægteskabet vil vare for evigt. Desuden kan medlemmer udføre vigtige ordinancer i templet for familiemedlemmer, som døde, inden de havde mulighed for at blive døbt ind i Kirken. Det betyder, at de stadigvæk kan acceptere Guds frelsesplan selv efter døden. Alle er velkommen til at besøge den smukt anlagte grund ved vore templer. De kan også deltage i åbent hus, inden templet indvies til dets hellige værk, hvorefter det kun er værdige mormoner, som kan komme ind.

Et pagtsfolk

En pagt er en hellig aftale mellem Gud og hans børn. Ved at indgå hellige løfter om at adlyde Guds bud bliver vi et pagtsfolk. Herren belærte: »Elsker I mig, så hold mine bud« (Johannesevangeliet 14:15). Han elsker os ved at hjælpe os med at komme tilbage til sig. For at gøre pagten gyldig deltager vi i en hellig ceremoni kaldet en ordinance, som er ledt af en, der har myndighed fra Gud.

Jesus is baptised by JohnDen første som bliver døbt. Dåb åbner porten og er begyndelsen på den vej, som vil lede os tilbage i hans nærhed. Denne pagt er en forpligtelse, som vi indgår for at følge Jesus Kristus igennem livet. Den symboliserer afslutningen af vores gamle liv og begyndelsen på et nyt liv som Kristi discipel. Mens vi fortsætter ad vejen, som leder tilbage til Gud, er der andre pagter, vi tager imod og andre ordinancer, som vi modtager. Værdige mænd kan blive ordineret til præstedømmet. I vore templer er en af de vigtigste pagter, vi indgår, ægteskabsordinancen, som forener mand og kvinde for evigt. Deres børn kan derefter også blive en del af deres evige familie.

Lær mere om Guds befalinger

Studium af skrifterne

Det er svært at forestille sig, at noget, som er skrevet for mere end tusind år siden, kunne være til hjælp i dag. Men da Guds visdom er evig, kan vi læse skrifterne og bruge dens vejledning i dag. Der findes vejledning, som hjælper os til at møde livets udfordringer. Det er også den litteratur, som til alle tider motiverer mest og tilbyder håb og trøst. Gud beder os studere sine skrifter, så vi kan kende hans vilje. Vi anerkender følgende bøger som hellig skrift: Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle.

Mere om Mormons Bog og Bibelen

Bed ofte

Alle kan gøre det, alle steder og til enhver tid. Hvad enten vi knæler, sidder eller står, beder højt eller for os selv, i grupper eller alene, vil Gud høre og besvare os. Bøn er så let og simpelt, at vi måske ikke anerkender, hvilket privilegium det er. Det er en direkte kommunikationslinje til vor himmelske Fader, som ønsker at hjælpe os med vore problemer og spørgsmål. Selv om han måske ikke besvarer os med det samme eller på en måde, som vi forventer, tror vi på skrifterne, når de erklærer: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer« (Matthæusevangeliet 7:7).

Støt op om vore ledere

Mormoner er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og har forpligtet sig til at ære og efterleve Guds vilje, som kommer gennem hans profet og apostle. Det betyder, at vi bønsomt lytter til deres ord, støtter dem og beder for deres velbefindende. Kvinder så vel som mænd tjener på mission, fungerer som ledere, sidder i råd med andre ledere og underviser regelmæssigt og beder ved forsamlingens gudstjenester. Kvinder leder mange verdensomspændende organisationer i Kirken, blandt andet Hjælpeforeningen, den største og ældste kvindeorganisation i verden; Unge Pigers organisation, som tjener unge kvinder i alderen 12 til 18 år, og organisationen Primary som underviser børn fra 18 måneder til 12 år. Mulighederne for at tjene er næsten uendelige, og ved at arbejde sammen kan kvinder og mænd i Kirken oprigtigt imødekomme Frelserens opfordring, hvor han bad sine disciple om at vogte sine får (Johannesevangeliet 21:16-17).

Vær beredt

Det virker, som om det er næsten ugentligt, at vi hører om en ny katastrofe et sted i verden. Men katastrofer kan også forekomme indenfor hjemmets fire vægge. Ulykker som at miste sit arbejde, en uoverskuelig gæld, en betydelig skade, et boliglån, som vi ikke længere har råd til at betale osv. Vi tror på vigtigheden af at være forberedt på sådanne udfordringer. Vi bliver for eksempel opfordret til at have nok mad, drikkevand og økonomiske midler til rådighed.

Humanitær hjælp og samfundstjeneste

Når jordskælv og oversvømmelser forårsager ødelæggelser i verden, er Kirken næsten altid til stede for at tilbyde assistance, som gives af Kirkens medlemmer. Vi diskriminerer ikke i forhold til religiøst tilhørsforhold, etnisk oprindelse eller statsborgerskab. Hjælpen er nået frem til 147 lande og anslås at have en årlig værdi på flere hundrede millioner kroner. Det er alt sammen en del af Guds plan, at vi bærer hinandens byrder og fungerer som hans hænder på jorden. Kirkens velfærdsprogram hjælper også folk i nød i deres eget nabolag ved at tilbyde dem midlertidig assistance i form af mad, tøj og hjælp til at finde arbejde. Modtagerne får mulighed for at arbejde, hvis muligt, for den støtte, de modtager.

Tiende og offerydelser

Herren har rådet os til at betale en tiendedel af vores indkomst som en tiende til at blive brugt til sin kirke her på jorden. Alt arbejde i Kirken er frivilligt. Gud har lovet store velsignelser til dem, som betaler tiende. At betale tiende er også en god måde for os at vise, at materielle goder og ophobning af rigdom ikke er det vigtigste mål med vores tilværelse. Tiende er ikke noget nyt. Det har eksisteret lige siden Det Gamle Testamente, inden Kristus blev født (se Malakias’ Bog 3:8-10). En gang om måneden undlader vi at spise og drikke to måltider i træk og giver fasteoffer, som mindst svarer til værdien af de to måltider. Biskopper kan donere dette til trængende i lokalområdet.

Forkynd hans ord

Det er det, vores mere end 80.000 fuldtidsmissionærer arbejder med. Du har sikkert set dem på gaderne i din by. De skiller sig ud, fordi de går sammen to og to, er iklædt mørke jakkesæt eller kjoler og bærer navneskilte, så man kan kende dem. De fleste er unge mennesker under 25 år, men mange er også ældre pensionister, som også vælger at tjene. Deres forpligtelse og hengivenhed er imponerende, når man ved, at de fleste tjener mellem 18 og 24 måneder og selv betaler for alle udgifter til deres mission undtagen transportomkostninger til og fra deres missionsområde. »Det var de bedste to år af mit liv« er et hyppigt udsagn fra hjemvendte missionærer.

Vi fortæller om og underviser i Kristi ord derhjemme, i vores nabolag og i vore menigheder. Alle mormoner, heriblandt børn og teenagere, holder taler ved talerstolen i vores kirke. Vi underviser i evangeliske lektioner i Primary (børnenes organisation), Unge Mænd og Unge Piger (vore unge).

Vi underviser i evangeliske lektioner i Primary (organisation for børn), Unge Mænd og Unge Piger (vore organisationer for unge), Hjælpeforeningen (for voksne kvinder) og Præstedømmet (for mænd). På hverdage underviser vi i religiøse klasser for teenagere og unge. Vi fortæller andre om Guds budskab ved hjælp af ord og handlinger som en integreret del af vores liv.

Mød mormonmissionærerne i dit område

Hjælp vores næste

Vi prædiker Guds ord, når vi gør hans vilje. Det betyder, at vi rækker langt ud over grænserne på vores menighed. Med det menes ting som samfundstjeneste og støtte til de fattige og nødlidende. Kristus sagde:

»Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig« (Matthæusevangeliet 25:40).

De første mormoner gennemlevede stor forfølgelse, fordi man mente, at Kirken handelsmæssigt, politisk og religiøst udgjorde en trussel mod sine naboer. Selv i dag nyder nogle at gøre nar af os, fordi vi tror på vigtigheden af at afholde os fra alkohol, at være kysk før ægteskabet og at klæde os sømmeligt, hvilket ikke er almindeligt. Vore kirkeledere opmuntrer os altid til at bringe andre ind i folden, respektere og beundre verdens religioner og undgå selvretfærdighed.

Slægtshistorie

Vi bliver ofte spurgt: »Hvorfor så stor interesse for slægtshistorie?« Det er, fordi vi tror, at de største velsignelser i vore templer er de ceremonier, som forbinder mænd, kvinder og børn i evige familierelationer. Vi ønsker, at alle har mulighed for at tage del i dette – selv vore forfædre, som allerede er døde – så vi udfører disse tempelritualer og andet på deres vegne ved stedfortrædende arbejde. De, som er døde, har så mulighed for at acceptere eller afvise det i åndeverdenen. Derfor er genealogi eller slægtsforskning en vigtig forløber for tempeltjeneste på vegne af de døde.

Vi anerkender, at millioner af mennesker i hele verden har deres egne grunde til at interessere sig for slægtsforskning og gør derfor vore samlinger af mikrofilmede og digitaliserede optegnelser tilgængelige for alle gratis. Faktisk er det slægtshistoriske bibliotek i Salt Lake City i Utah verdens største genealogiske bibliotek og giver adgang til mange samlinger af optegnelser med mere end to milliarder navne på afdøde personer. Vi driver også en af de mest populære online genealogitjenester gratis på www.familysearch.org. Siden indeholder en milliard navne fra mere end 110 lande og territorier og inkluderer blandt andet folketællingen af 1880 i USA, folketællingen af 1881 i Canada, databasen Ellis Island og Freedman’s Bank Records.

Hvorfor er slægtsforskning vigtig?