ComeuntoChrist.org På verdensplan

Mormons Bog

Guds ord

Anmod om et gratis eksemplar af Mormons Bog

Over hele verden uddeler missionærerne eksemplarer af Mormons Bog, selv i dette øjeblik, mens du læser dette. Så hvad er denne bog? Hvis den gives væk, hvorfor mener medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige så, at Mormons Bog er det mest værdifulde, de ejer? Hvilken bog kan få så mange læsere til at ændre deres liv, sind og hjerte? Hvilken bog formår at besvare livets ubesvarede spørgsmål?

Mormons Bog er Guds ord, på samme måde som Bibelen. Det er hellig skrift udformet som Bibelen. Begge bøger indeholder Guds vejledning, som den er åbenbaret til profeter, og religiøse beretninger fra forskellige civilisationer. Mens Bibelen er skrevet af og om folket i landet Israel og omkringliggende områder og foregår fra skabelsen af verden indtil kort efter Jesu Kristi død, indeholder Mormons Bog beretningen om Guds virke med mennesker, som levede i Amerika omtrent mellem 600 f.Kr. og 400 e.Kr. Profeterne i Mormons Bog nedskrev Guds virke med sit folk, som blev samlet på guldplader af en profet, der hed Mormon.

Inden disse trofaste kristne omkom, blev deres optegnelser gemt væk i sikkerhed. Joseph Smith fik disse oldgamle optegnelser i 1827, og ved Guds gave og kraft kunne Joseph oversætte de gamle optegnelser til det, vi har i dag. Mormons Bog, sammen med Bibelen, vidner om, at Jesus Kristus er vor guddommelige Forløser, og at vi ved at leve i henhold til hans evangelium kan finde fred i dette liv og evigt liv i det kommende.

Oversat ved Guds kraft

Da Joseph var 21 år gammel, gav englen Moroni ham de oldgamle optegnelser. Joseph havde begrænset formel uddannelse og kendte ikke det fremmede sprog, som guldpladerne var skrevet på , men han var i stand til at oversætte dem, fordi Gud gav ham evnen og magten til at gøre det. Oversættelsen tog mindre end tre måneder, og i 1830 blev der udgivet 5.000 eksemplarer af Mormons Bog i Palmyra i New York. Gud udvalgte Joseph som profet, seer, åbenbarer og oversætter for at genoprette Jesu Kristi kirke i disse dage, og Mormons Bog var essentiel for genoprettelsen. Joseph Smith fik en ekstraordinær kaldelse, og fordi han forblev værdig til himlens velsignelser, var han i stand til at frembringe Mormons Bog for verden.

Lær mere om Joseph Smith

Mormons Bog vidner om Kristus

Vi tror, at tro på Jesus Kristus er det første skridt til en forståelse af evangeliet og modtagelse af den evige lykke, som Gud, vor himmelske Fader, ønsker at skænke os. Men hvor kommer tro fra? Hvordan kan vi komme til at vide, at Jesus Kristus er vor Frelser, hvis vi ikke kender ham og forstår, hvad han gjorde? Vi kan udvikle tro på Jesus Kristus ved at læse om ham i skrifterne og bede for at vide om det, vi har læst, er sandt.

Mormons Bogs titelside hævder, at meningen med den er at overbevise os alle om, »at JESUS er KRISTUS, den evige GUD, som giver sig til kende for alle folkeslag«. Den blev skrevet for at hjælpe os til at udvikle en sand kundskab om Jesus Kristus og hans mission på jorden. Mormons Bog bekræfter det, vi lærer af Bibelen om, at Jesus Kristus er Guds Søn, som kom til jorden for at overkomme vore synder. Folket i Mormons Bog, nefitterne og lamanitterne, nedskrev deres vidnesbyrd om Jesus Kristus. Mange af de profeter, der skrev optegnelserne, som udgør Mormons Bog, så Kristus personligt, som det skete for apostlen Paulus, hvilket han nedskrev i Bibelen (se Apostlenes Gerninger 9:3-6). Bogens klimaks er, da Jesus viser sig for alle nefitterne, kort efter han er opstået. Han velsignede dem, underviste dem og sagde:

Mormons Bog og Bibelen underbygger hinanden

Nogle mennesker tror, at fordi vi læser Mormons Bog, så læser vi ikke Bibelen. Det er ikke sandt. Det svarer til at sige, at vi ikke spiser appelsiner, fordi vi spiser æbler. Begge er gode frugter! Mormons Bog er ikke en erstatning for Bibelen. Faktisk indeholder Mormons Bog og Bibelen begge Jesu Kristi evangelium, som det er åbenbaret til forskellige civilisationer, og ved at studere dem begge er det er muligt at opklare nogle begreber, som er svære at forstå. I Mormons Bog står der, at vi skal læse Bibelen og bekræfter, at dens budskab er sandt (Mormons Bog 7:8-10). Og i Bibelen fortalte Jesus sine apostle:»Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord , én hyrde« (Johannesevangeliet 10:16). Kristus besøgte disse »andre får« i Amerika efter sin opstandelse og underviste nefitterne i det samme budskab, som han underviste det israelitiske folk i. Mormons Bog gør det klart, at Jesu Kristi budskab og forsoning ikke kun er for én gruppe mennesker på et tidspunkt. Det er for alle, alle steder, fra jordens begyndelse til slutningen. At have Mormons Bog som endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus minder os om, at han er opmærksom på os alle.

Mormons Bog besvarer sjælens spørgsmål

De fleste af os sidder med nogle svære spørgsmål – nogle som ingen rigtig kan besvare for os. Nogle er vidtrækkende spørgsmål om naturen af vores eksistens, som de følgende:

Anmod om en gratis
Mormons Bog.

Når vi læser Mormons Bog, lærer vi om evangeliet og Guds plan for lykke. En kundskab om dette sætter vore spørgsmål i et evigt perspektiv. Af skriften, som siger, at dette liv er »en tid til at berede sig til at møde Gud,« lærer vi for eksempel, at vi vil fortsætte med at leve, efter vi dør, og at vi kan komme tilbage til himlen, hvis vi er lydige mod befalingerne (Almas Bog 12:24). Vi lærer også, at omvendelse, tilgivelse og pagten om at tjene andre er afgørende for vores evige frelse. Alle disse sjælens spørgsmål kan besvares ved at anvende Jesu Kristi evangelium, som det fremgår i Mormons Bog.

Mormons Bog fører mennesker nærmere til Gud

Nogle beskrivelser af Gud får ham til at virke fjern og utilnærmelig eller vred og hævngerrig, men gennem Mormons Bog lærer vi, at »Gud er opmærksom på hvert enkelt folk« (Almas Bog 26:37), og at vi ligesom profeten Lehi i Mormons Bog i evighed kan være »omsluttet af hans kærligheds arme« (Nefis Anden Bog 1:15).

Selv om vi måske ikke taler med Gud ansigt til ansigt i dette liv, har han givet os skrifterne til at hjælpe os til at komme ham nærmere. Joseph Smith har sagt følgende om Mormons Bog: »Et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter end ved nogen anden bog.« Ved at opbygge tro på Gud kommer vi ham nærmere, og vi opbygger tro, når vi lærer om hans plan og holder hans befalinger.

Mormons Bog underviser os om Guds plan og viser os, hvordan de, som lever i henhold til hans bud, bliver velsignede i dette liv og det næste. Når vi læser Mormons Bog med en bøn i hjertet, kan Helligånden trænge ind i vores hjerte, så ordene i Mormons Bog bliver et budskab til os fra vor himmelske Fader, sendt til os for at hjælpe os gennem dette liv.

Sådan kan man vide, om Mormons Bog er sand

Det er naturligvis et at læse Mormons Bog og noget andet at tro fuldt og fast på, at den indeholder sandheden. Denne oprigtige tro eller vidnesbyrd om sandheden af Mormons Bog kommer, når Gud sender sin Ånd til at bekræfte sandheden af det, vi læser. Vi kan føle bekræftelsen, når vi studerer Mormons Bog med flid og tro, som vi er blevet lovet i det følgende skriftsted:

Guds måde er enkel: Vi læser Mormons Bog, vi beder ham om at fortælle os om det, vi har læst, er sandt, og han svarer os gennem følelser af fred og overbevisning, som kommer gennem Helligånden. For det første må vi studere Mormons Bog med flid, bruge principperne i vores eget liv og gøre det bedste, vi kan for at forstå de lektioner, som Gud ønsker, vi skal lære. For det andet må vi bede »af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, idet [vi] har tro på Kristus.« Vi må have håb og tro på, at Gud vil svare os, og det er måske nødvendigt, at vi beder mere end én gang. Til sidst må vi være villige til at acceptere svaret, når det kommer, uanset udfaldet. Når vi tror på, at Mormons Bog virkelig indeholder Guds ord, betyder det også, at vi er parate til at efterleve de standarder af tro og lydighed, som han beskriver deri. Gud har lovet, at han vil velsigne os langt ud over, hvad det kræver at efterleve hans høje standarder.