ComeuntoChrist.org På verdensplan

Styrkelse af familien

Familien er af afgørende betydning i Guds plan

Det er ikke en overdrivelse at sige, at en person, som kommer fra et kærligt hjem, der yder støtte, har en stor fordel i livet. Mange mennesker klarer sig godt på trods af deres opvækst i mindre ønskværdige familiesituationer, men at få de grundlæggende behov opfyldt, at vide at vore forældre elsker os, og at have mulighed for at lære livets lektioner hjemme gør det nemmere at stå over for de udfordringer, man møder fra dag til dag. I ønsker formentlig som voksen et lykkeligt hjem for jeres familie.

Det er ikke tilfældigt. Gud har organiseret os i familier, så vi kan vokse op under lykkelige og sikre forhold, og så vi kan lære at elske andre ubetinget – hvilket er nøglen til sand glæde. Familien er det bedste sted at lære at elske andre, som vor himmelske Fader elsker hver enkelt af os.

Kirken findes for at hjælpe familier til at opnå evige velsignelser. Vi tror på, at den største velsignelse, vi har fået, er muligheden for at vende tilbage til ham i himlen som familie. Vi adlyder vor himmelske Faders vilje, fordi det er på den måde, at vi kan modtage denne velsignelse.

Vi er alle en del af Guds familie.

Når vi i Kirken kalder et medlem »bror« Petersen eller »søster« Nielsen, så mener vi det. Vi tror, at vi alle – heriblandt dem, som ikke er medlem af vores kirke – er bogstavelige sønner eller døtre af vor himmelske Fader (Hebræerbrevet 12:9), og at vi derfor er himmelske søskende. Vi blev elsket og undervist af vor himmelske Fader som del af en evig familie, inden vi kom til jorden. Så vi deler et bånd, som rækker ud over dette liv. Overvej, hvis du virkelig anså din nabo eller kollega som din bror eller søster, om du så ikke ville behandle dem anderledes? På samme måde kan en viden om, at din jordiske familie har evig betydning, også have betydning for, hvordan du behandler dem.

Familien kommer først

Måske er vi en af de heldige, som er blevet opdraget i en lykkelig familie med to kærlige forældre. Måske var vi ikke det, og det var svært at vokse op uden den kærlighed og støtte, som vi længtes efter. I ønsker formentlig som voksen et lykkeligt hjem for jeres familie. At leve i fordragelighed er ikke altid let, men i Guds genoprettede kirke er ægteskab og familien de vigtigste sociale enheder både nu og i evigheden.

Folk, som har overlevet katastrofer, siger aldrig: »Det eneste, jeg kunne tænke på under jordskælvet, var min banksaldo.« De siger næsten altid: »Det eneste, jeg kunne tænke på, var min hustru og mine børn.« Det burde ikke kræve en katastrofe at forstå denne sandhed. Men ofte lader vi det at tjene penge, søgen efter nydelse eller endda andre menneskers behov være årsag til, at vi mister fokus. I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kommer familien først.

En nøgle til en lykkelig familie på jorden

Lykke i vores familie vil med størst sandsynlighed opnås, når det baseres på Jesu lærdomme. Det betyder, at vi må være uselviske , ærlige, loyale, kærlige og en masse andre dyder – foruden en stor indsats. En kærlig og lykkelig familie opstår ikke af sig selv.

Tænk tilbage på jeres egen familie. Der var lykkelige tider, og tider der ikke var. Hvilke øjeblikke var de lykkeligste? Sikkert de tidspunkter, hvor vi følte os elsket. Når vores far græd, da vi var syge. Når vi så vore forældre grine og smile og kunne se, hvor meget de elskede hinanden. Da min søster gav mig en high five, da jeg scorede et mål og omvendt. Da jeg smadrede et vindue, og mine forældre tilgav mig i stedet for at råbe af mig. Da bilen gled af vejen i snestormen, og vores familie måtte gå flere kilometer efter hjælp. Vi holdt hinanden i hånden og sang for at få tiden til at gå. Da vores familie hjalp en anden, der sad fast i sneen. Min familie udholdt musicaloptrædender i high school, selv om jeg kun var statist på scenen. Måske bad vores familie, sang eller gik i kirke sammen. Vi kan genskabe disse lykkelige tider i dag i vores egen familie og ægteskab. Hvis vores familie ikke havde så mange lykkelige tider sammen, da vi var unge, skal vi gøre det anderledes nu.

Familien forbereder os til evigt liv

Tænk på de roller, vi har eller vil få i vores familie, og alle de pligter, som hører med dem. En forælder, en ægtefælde, en bror eller søster – selv små børn har meget at gøre. De bestræbelser, vi gør os for at styrke familien, er det mest krævende og det vigtigste arbejde, nogen af os gør her på jorden. At sikre et fredfyldt hjem og at prioritere andres behov før vore egne har en forædlende virkning på os, og det er ikke et tilfælde, at disse ting kan være meget svære. Gud ønskede, at vi skulle prøves, så vi kunne vokse og mestre evner, som vi ikke ville kunne lære på nogen anden måde – evner som tålmodighed og uselviskhed, som vil hjælpe os til at blive mere lig Gud og forberede os til at leve med vores familie i evigheden.

Vi bør ikke blive modløse. Uanset hvor hårdt vi prøver, vil vores ægteskab og familie ikke være perfekt. Men hvis vi bygger dem på Kristi principper som tro, bøn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kærlighed, omsorg, arbejde og sunde fritidsbeskæftigelser, kan hjemmet blive et tilflugtssted, fyldt med fred og usigelig glæde.

Ægteskaber i himlen

De fleste opfatter et himmelsk ægteskab som noget sjældent, hvor begge parter er dybt forelskede og passer perfekt sammen. Vi ville gerne, at alle vore ægteskaber var himmelske. Når en mand og en kvinde indtræder i et af vore hellige templer for at blive gift, indgår de pagt (eller løfte) om, at de vil blive sammen for evigt – på jorden såvel som i himlen efter døden, hvis de forbliver tro mod hinanden og deres løfter til Herren. Et tempelægteskab inkluderer ikke udsagn som »til døden jer skiller« eller »så længe I begge lever«. Hvis vi holder disse løfter, vil vore børn også blive en del af dette himmelske løfte – beseglet til os for evigt.