ComeuntoChrist.org På verdensplan

At hjælpe andre

Vi kan alle hjælpe

Jesus Kristus sagde: »Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner« (Johannesevangeliet 15:13). Det betyder ikke, at vi nødvendigvis må ofre livet for at vise vore venner kærlighed. Vi sætter livet til hver gang, vi tilsidesætter vore egne behov til fordel for en andens. (Og ved »venner«, som er nævnt i skriftstedet ovenover, kan forstås enhver, vi møder, da Jesus også befalede os at »elske hinanden«).

Vi må ofre os selv gennem tjeneste. Kirkemedlemmer har mange muligheder for at tjene. Vi kan alle udføre små gode gerninger for vore naboer, tage del i samfundstjeneste, passe vore opgaver i vores lokale menighed eller bidrage til Kirkens kæmpestore humanitære indsats. Disse handlinger, hvad enten de er store eller små, får os til at føle glæden ved at være sammen med brødre og søstre og blive mindet om, at Gud ofte lader os være svaret på andres bønner.

Meningen med at hjælpe andre

Et nabopar tog ud og hjalp, da de bemærkede en enlig mor, som flyttede ind i det lille hjem ved siden af. De endte med at bruge hele deres lørdag på at slæbe kasser, vaske gulv og underholde kvindens to mindre børn. Da alt arbejdet var gjort, inviterede hun sine nye naboer til middag den følgende weekend for at vise sin taknemlighed. Først afslog de, da det var tydeligt, at hun ikke havde meget overskud, men med tårer i øjnene insisterede hun. Parret indså, at de ved at acceptere hendes gæstfrihed ville kunne gøre mere for at skabe et venskab og gensidig respekt end ved at takke nej.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige lærer os, at vi bør være villige til at dele alt – fra vores ejendele og penge til vores tid og talenter – for at hjælpe andre i nød, da alt, hvad vi har, kommer fra Gud (og det er vigtigt at huske, at vi alle har behov på den ene eller den anden måde). Når vi tjener hinanden, påmindes vi om, at intet varer ved med undtagelse af de bånd, vi knytter til andre mennesker, og der findes ingen bedre måde at blive knyttet til andre på end ved at arbejde sammen for et godt formål. Spencer W. Kimball, en tidligere profet, forklarede: »Gud lægger virkelig mærke til os, og han våger over os. Men det er sædvanligvis gennem et andet menneske, at han tilgodeser vore behov« (»Et liv i overflod«, Den danske Stjerne, juni 1979, s. 3). Gud har magten til at gøre arbejdet selv, men han lader os hjælpe, så vi kan få den fantastiske følelse, vi har, når vi tjener andre.

Sådan kan vi hjælpe andre

Tænk på en person, som tilsyneladende er fuldstændig selvforsynende – en med et godt job, et flot hus og som generelt er lykkelig. Kan vi stadigvæk tjene denne person? Bør vi, siden de ikke virker til at have behov for hjælp? Jesu Kristi evangelium lærer os, at vi alle kan drage fordel af at tjene og blive betjent af andre. Tjeneste handler ikke blot om at udfylde et behov, men også om at udvise kærlighed til vore brødre og søstre.

Det er nærmest umuligt for en person at være kristen uden at føle en dyb forpligtelse og et dybt ønske om at tjene sine medmennesker. Frelseren lærte os, da han var på jorden, at vi må »elske hinanden«, og han sagde også: »Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden« (Johannesevangeliet 13:35). Vi viser vores kærlighed til Gud, når vi hjælper andre. Heldigvis er der nærmest uendelige måder at løfte andres byrder på. Tænk på al den økonomiske, følelsesmæssige, fysiske og åndelige støtte, som vi kan tilbyde andre. Tænk på jeres egne talenter. Måske er I gode til tal, kreative, tålmodige – uanset hvad. Tænk på, hvor stor værdi disse talenter har, når I deler dem med nogen, som lige står og mangler jeres ekspertise. Selv de små ting, vi gør, som at hjælpe en person med haven eller at holde døren, kan gøre livet lettere for andre. En person behøver ikke at lede længe for at donere sin tid eller energi. Det smukke i at følge Kristi eksempel er, at vi ikke behøver evaluere, hvem, hvornår eller hvordan vi tjener, vi gør det bare. Det kan være planlagt eller spontant for en, vi kender, eller en fremmed. Kristen tjeneste undgår anerkendelse, accepterer ikke priser og er kun motiveret af kærlighed.

Muligheder for at hjælpe dem i nød

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har adskillige forrådscentre, konservesfabrikker og forarbejdningsfaciliteter, som tilbyder en række forskellige tjenesteprojekter.

  • United Way er et verdensomspændende netværk, som fremmer det fælles gode og skaber mulighed for et bedre liv for alle ved at fokusere på tre vigtige byggeklodser, som er: Uddannelse, indkomst og sundhed. LIVE UNITED er en invitation til alle om at deltage i forandringen. Find tjenesteprojekter gennem The United Way i dit område ved at gå til:

    www.liveunited.org

  • Udover indenlandsk nødhjælp tilbyder Røde Kors i USA omsorgsfulde tjenester indenfor fem yderligere områder: Tjeneste i samfundet, som hjælper dem med behov; støtte og omsorg for medlemmer af militæret og deres familie; indsamling, behandling og distribution af livsvigtigt blod og blodprodukter; undervisningsprogrammer, som udbreder sundhed og sikkerhed og international hjælp og udviklingsprogrammer. Find tjenesteprojekter gennem Røde Kors i USA i dit område ved at gå til:

    www.redcross.org

  • Leder du efter måder at give noget tilbage til samfundet? For den godes sag gør det let at finde og udføre aktiviteter for frivillige med familie og venner. Inspireret af den amerikanske præsidents ønske om, at flere amerikanere tjener, gik en gruppe enkeltpersoner med baggrund i IT, marketing og offentligt arbejde sammen for at lave en open source-applikation, som gør folk i stand til at finde og dele tjenesteprojekter. Find tjenesteprojekter i dit område ved at gå til:

    www.allforgood.org

Jesus Kristus viste det fuldkomne eksempel på tjenestegerning

Efter sit sidste måltid på jorden sad Jesus Kristus sammen med sine disciple velvidende, at hans jordiske liv snart ville blive taget. Han vidste, at han skulle lide for verdens synder. Han vidste, at en af hans apostle ville bedrage ham til fordel for pøbelen, som ville korsfæste ham. Selv om Jesus Kristus må have følt byrden af alle disse triste tanker, knælede han ydmygt ned og vaskede sine disciples fødder, inden han forlod dem. Guds Søn, som levede et fuldkomment liv, som besad magten til at helbrede de syge og oprejse de døde, som ændrede vand til vin, viste denne enkle og ydmyge form for tjenestegerning. Ingen var større eller mere tilbedelsesværdig end han, men han knælede ned og vaskede disciplenes fødder. Frelseren gav os det største eksempel på tjeneste. Ethvert øjeblik af hans mission, som han tilbragte her på jorden, blev brugt i hans næstes tjeneste.

Han brødfødte de sultne. Han helbredte de syge. Han tjente de nødlidende. Han tjente ved at undervise. Selv som 12-årig dreng gjorde han sin »faders vilje« (Lukasevangeliet 2:49). Det kan synes overvældende at prøve at leve op til Kristi fuldkomne eksempel på tjeneste, men vi må huske, at selv vores mindste handling viser vores beslutning om at blive som han. Når vi besøger de syge eller ensomme, er vi som Jesus. Når vi hjælper vores nabo med at lappe taget, når vi serverer et måltid mad til en i nød, når vi giver til nødhjælp, når vi tilgiver dem, som har såret os, så tjener vi, som han ville tjene. At tjene som Jesus har en helbredende virkning på os. Det hjælper os til at forstå, at vores tid, talenter og ejendele ikke tilhører os.

Tjeneste i Kirken

Al arbejdet med at drive lokale menigheder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udføres af frivillige. Biskopper og andre ledere har hver deres profession og modtager ikke betaling for deres tjeneste i Kirken. Alle medlemmer af Kirken får også muligheden for at tjene i deres menighed. Mormoner (medlemmer af Kirken) bidrager ved at organisere aktiviteter for grupper af unge mænd og kvinder, undervise i søndagsskolen for børn og voksne, lede musikken i Kirken, rengøre kirkebygningen, arbejde på biblioteket og på mange andre måder. Udenfor den lokale menighed er nogle kaldet til at arbejde i templer, andre til at hjælpe arbejdsløse med at finde arbejde, andre tager på tjenestemissioner og så videre. Medlemmer »kaldes« til disse områder med tjeneste af lokale ledere, men de kan selv vælge om de vil eller er i stand til at acceptere det eller ej. Man udfører ikke kirketjeneste for at opnå anerkendelse eller af pligt, men fordi man ønsker at berige folk omkring sig og tilbagebetale noget af den tid og de talenter, som Herren har en velsignet én med.

Kirkens bestræbelser på at hjælpe de nødlidende

Udover små personlige tjenestegerninger sørger medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for store, organiserede indsatser i nødlidende områder. Kirken har doneret mere end 1 milliard dollars i kontanter og materiel assistance til 167 forskellige lande i humanitær støtte, siden den begyndte at registrere sin indsats i 1985. Den sendte en luftbro af telte, presenninger, bleer og andre forsyninger til de områder af Chile, som var ramt af jordskælvet i februar 2010 og to fly med mere end 35.000 kilo mad og nødhjælpsressourcer til Haiti i januar 2010 på grund af det katastrofale jordskælv der. Kirkens lokale, nationale og internationale organisation gør det muligt at koordinere hurtig hjælpeindsats, så mad, forsyninger og arbejdere kan ankomme, når der er størst behov for dem.

Lær mere om vores humanitære hjælpeforanstaltninger