ComeuntoChrist.org På verdensplan

Humanitær hjælp

Frivilligt arbejde

Folk kan godt lide at tale om, hvordan de skal »finde« sig selv. Det betyder ofte, at de er ulykkelige, mangler retning og primært fokuserer på sig selv. Det er interessant, at Kristus udtalte, at den eneste måde at finde sig selv på er ved at miste os selv: »For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det« (Markusevangeliet 8:35). At glemme sig selv ved at tjene andre er en god måde at finde sig selv på. Det lader os øve os på at gøre det, Jesus gjorde. Han underviste os i, at det at elske Gud var det første bud, og at elske vores næste var det andet. Vi viser vores kærlighed til Herren, når vi hjælper andre. Og vi elsker dem, som vi tjener. Tjeneste bringer os en glæde, som selviske interesser ikke kan. Det sker ved store eller små tjenester, offentligt og privat, for venner og fremmede.

Selv de små ting, vi gør, som at hjælpe en med haven eller at holde døren, kan gøre livet lettere for dem – og lidt lykkeligere for os. Du behøver ikke at se langt væk for at donere din tid eller energi. Det smukke i at følge Kristi eksempel er, at vi ikke behøver evaluere, hvem, hvornår eller hvordan vi tjener, vi gør det bare. Det kan være planlagt eller spontant for en, vi kender, eller en fremmed. Kristen tjeneste undgår anerkendelse, accepterer ikke priser og er motiveret af kærlighed.

Vores humanitære program

Udover små personlige tjenestegerninger sørger mormonerne for store, organiserede indsatser i nødlidende områder. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har doneret mere end 1 milliard dollars i kontanter og materiel assistance til 167 forskellige lande i humanitær støtte, siden den begyndte at registrere sin indsats i 1985. Den etablerede en luftbro af telte, presenninger, bleer og andre forsyninger til de områder af Chile, som blev ramt af jordskælvet i februar 2010, og to fly med mere end 35.000 kilo mad og nødhjælpsforsyninger til Haiti i januar 2010 på grund af det katastrofale jordskælv der. Kirkens lokale, nationale og internationale organisation gør det muligt at koordinere hurtig hjælpeindsats, så mad, forsyninger og arbejdere kan ankomme, når behovet er størst.

Kirken diskriminerer ikke i forhold til religiøst tilhørssted, etnisk oprindelse eller statsborgerskab. Vi tilbyder håb og muligheden for liv på trods af sygdom, fattigdom og fortvivlelse. Det er alt sammen en del af Guds plan, at vi bærer hinandens byrder og fungerer som hans hænder på jorden. Kirkens velfærdsprogram hjælper også folk i nød lokalt ved at tilbyde dem midlertidig assistance i form af mad, tøj og hjælp til at finde arbejde. Modtagerne får mulighed for at arbejde, hvis muligt, for den støtte, de modtager.


Katastrofehjælp

Hvert år bliver millioner af mænd, kvinder og børn påvirket af krig, oversvømmelser, jordskælv, tornadoer, orkaner og andre katastrofer. Under disse fortvivlende omstændigheder er hurtig hjælp ofte forskellen på liv og død.

På grund af denne beredthed er Kirken i stand til at reagere med det samme i nødsituationer. Udover forsyninger hjælper Kirken også med kapital og frivillige hjælpere.

Det verdensomspændende humanitære program – Genoplivning af for tidligt fødte

Så mange som 10 procent af alle nyfødte har problemer med vejrtrækningen ved fødslen og har brug for hjælp. Med den rette oplæring og få redskaber kan nyfødtes dødsfald, som skyldes vejrtrækningsproblemer, helt undgås. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige samarbejder med nationale sundhedsorganisationer og ministerier for sundhed fra lande rundt omkring i verden for at finde frem til områder, hvor behovet for genoplivning af for tidligt fødte er størst. Kirken sender frivillige læger og sygeplejersker afsted for at instruere jordemødre i disse områder. Disse lokale jordemødre kan derefter undervise andre. Flere end 80.000 jordemødre er indtil videre blevet uddannet.

Mæslinger

I 2001 blev Mæslingeinitiativet, et partnerskab, som inkluderer det amerikanske Røde Kors, WHO, UNICEF, FN og U.S. Centers for Disease Control and Prevention, oprettet. Målet var at reducere dødeligheden af mæslinger på verdensplan med 90 % inden år 2010 – det skulle reduceres fra 873.000 døde på verdensplan i 1999. I 2003 tilsluttede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige sig Mæslingeinitiativet og forpligtede sig til at betale en million dollars årligt som støtte til kampagnen. Kirken har også deltaget i sociale tiltag, som er vigtige for kampagnens fremgang. En smittende jingle, komponeret af en ung mormon i forbindelse med Kirkens deltagelse i mæslingekampagnen på Madagaskar, er blevet oversat og indsunget på 28 sprog på masser af radiostationer i senere kampagner. Fra 2004 til 2008 gav 59.596 kirkemedlemmer i 32 lande frivilligt deres arbejdskraft til at banke på døre og hjælpe med vaccinationer. I januar 2007 var dødeligheden af mæslinger på verdensplan faldet med 60 %.

Humanitær hjælp – Adgang til rent vand

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges initiativ angående rent vand forsøger at forbedre den helbredsmæssige tilstand i samfundet ved at skaffe varig adgang til rent vand. Afhængigt af de lokale behov og omstændigheder omfatter disse kilder til vand brønde (eller boringer), vandtanke og vandforsynings- og rensningssystemer. Siden 2002 har Kirken hjulpet fem millioner mennesker i mere end 4.500 lokalområder med at få adgang til rent vand. Disse projekter med rent vand fungerer i lang tid, fordi lokalsamfundet er involveret i planlægningen og udførelsen af hvert eneste projekt, og de tilvejebringer selv arbejdskraften. Repræsentanter for lokalsamfundet bliver undervist i vedligeholdelse af systemet, inden projektet er færdiggjort.

Humanitær hjælp – Synsundersøgelser og behandling af synshandicap

Målet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges synsbehandlingsprogram er at styrke behandlingen af øjenproblemer til de fattige ved at bistå med vigtig teknisk uddannelse, udstyr, fornødenheder og organiseret støtte til hjælp for lokale specialister i synsbehandling og synsbehandlingsprogrammer. Ved brug af frivillige øjenlæger har Kirken assisteret lokale specialister og programmer, som har hjulpet flere end180.000 mennesker siden 2003.

Kørestole

Så mange som 100 millioner mennesker verden over kan have brug for en kørestol, men kun en ud af 100 har råd til en. Ofte må folk med handicap få hjælp af andre familiemedlemmer eller venner, når de skal fra sted til sted. Det kan være yderst vanskeligt bare at forlade sit hjem. Det kan være en umulig drøm at komme i skole eller få et arbejde. For at hjælpe har Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige indgået partnerskab med samfundsorganisationer, som hjælper handicappede. Den lokale partner vurderer klienter, finder frem til en model og følger op med terapi og støtte. Kirken donerer kørestole, krykker, gangstole, sæder og andre hjælpemidler – som til tider er købt lokalt. Når der er behov, sørger et hold terapeuter for ekstra teknisk uddannelse til partneren. Siden 2001 har Kirken distribueret mere end 300.000 kørestole i 101 lande.

Din frivillige tjeneste er velkommen

Vores humanitære hjælpeprogram afhænger af hjælp fra almindelige mennesker, som ønsker at afhjælpe nogle af lidelserne i verden. Ligesom vi ikke diskriminerer med hensyn til religiøsitet, etnisk oprindelse eller nationalitet, når vi yder hjælp, diskriminerer vi heller ikke, når vi modtager hjælp. Alle, som ønsker at hjælpe, er velkomne. Du er velkommen til at kontakte SDH-humanitærtjeneste på 001 801 240-3544 eller e-mail på lds-charities@ldschurch.org for yderligere information.