ComeuntoChrist.org På verdensplan

Missionering

En missionerende kirke

Forestil dig, at du fandt kuren for kræft. Hvor travlt ville du have med at fortælle andre om din opdagelse? Hvem ville du fortælle det til? Jesu Kristi evangelium er kuren for så mange af livets problemer, at mormonerne ønsker at fortælle om de gode tidender om evigt liv med samme iver.

Herrens kirke har altid været en missionerende kirke. Jesus Kristus er det fuldkomne eksempel på missionering. Under hans tjenestegerning på jorden underviste han i evangeliet til alle tider, på alle steder og til alle folk. Jesus belærte de veluddannede mænd i templet, synderne, de trofaste og hedningene. Han kaldte også apostle og andre disciple til at forkynde evangeliet, så flere mennesker kunne høre om hans evangeliums velsignelser. Det meste af deres prædikener, da Jesus levede, blev givet til deres eget folk, jøderne. Jesus besøgte efter sin opstandelse sine apostle og sendte dem ud for at forkynde evangeliet til ikkejøderne. Han befalede dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen« (Markusevangeliet 16:15).

Derfor udsender mormonerne missionærer til hele verden

At mormoner missionerer er et af Kirkens mest kendte kendetegn. Lige nu er der tusindvis af missionærer, som går, kører eller cykler rundt, deler Mormons Bog ud til folk og fortæller dem, de møder, om evangeliet. Hvad får disse mennesker, de fleste under 25 år, til frivilligt at forlade deres hjem for egen regning og ofre en periode af deres liv på at prædike Jesu Kristi evangelium?

Herren sagde: »[Forkynd] mit evangelium fra land til land og fra by … aflæg vidnesbyrd hvert eneste sted for alle folk« (Lære og Pagter 66:5, 7). Vi tager befalingen alvorligt og søger at fortælle så mange som muligt om de velsignelser, som vi har modtaget ved at efterleve evangeliet. Jesus belærte: »Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige« (Johannesevangeliet 3:5). Vi føler nødvendigheden af at fortælle om disse velsignelser til alle, fordi vi forstår, at bestemte ordinancer såsom dåb er nødvendige for at komme tilbage til vor himmelske Fader. Vores primære interesse som kirke – er, at så mange af menneskenes børn som muligt kan blive frelst og ophøjet. Mens vi arbejder på vores egen frelse, ønsker vi at hjælpe dem omkring os til at gøre det samme. Da vi alle er sønner og døtre af vor himmelske Fader, vil vi alle blive lykkeligere, jo flere af os, som er i stand til at lære og efterleve hans bud og nyde evigt liv.

Det gør missionærerne

De fleste af Kirkens missionærer er cirka 20 år gamle, men mange ældre ægtepar vælger også at tjene, når de er blevet pensionerede. Alle fremtidige missionærer indsender en ansøgning til Kirkens hovedsæde, og de modtager et kald til en bestemt mission et sted i verden. De bruger nogle få uger på en missionærskole, hvor nogle af dem lærer et nyt sprog, og hvor de alle studerer og øver sig i at undervise i evangeliet. Så tager de afsted til deres tildelte område og påbegynder deres tjeneste. Missionærernes liv er fuldstændig hengivet til at forkynde Jesu Kristi evangelium. De betaler selv og tilsidesætter skole, dating og arbejde i to år for udelukkende at fokusere på at udføre Herrens værk.

En almindelig morgen i en missionærs liv består af at stå op kl. 6.30, studere skrifterne og møde nye mennesker, som de kan fortælle om evangeliet. Eftermiddagen kan inkludere undervisning i evangeliske lektioner til de folk, som de møder, og udføre frivillig samfundstjeneste i lokalområdet. På en god aften vil de undervise i evangeliet til interesserede personer og hjælpe dem til at lære og adlyde Guds befalinger eller deltage i et dåbsmøde for en, som har besluttet sig for at tilslutte sig Kirken. De vender hjem omkring kl. 21.30 og falder sædvanligvis trætte og lykkelige om i deres senge.

Ethvert medlem en missionær

Det er ikke kun vore fuldtidsmissionærer, som fortæller om evangeliet. Eftersom vi tror, at Jesu Kristi evangelium er vejen til sand lykke, ønsker vi at fortælle så mange af vore venner og familie om det, som det er muligt. Vi tror, som Peter underviste i Det Nye Testamente, at vi bør

Naturligvis er det mest overbevisende vidnesbyrd et menneskes gode og lykkelige liv ved at efterleve Kristi lære, men vi mener også, at det at fortælle om vore forskellige oplevelser er en god måde at invitere andre til at lære mere om Kristus.

Det er dog ikke altid let at fortælle andre om evangeliet. Mange er bange for at såre deres venner, at presse dem eller sige noget, som kan misforstås. Vi samler mod og prøver, så godt vi kan, at beskrive, hvor meget evangeliet betyder for os, mens vi respekterer andre menneskers tro og valg. Vi elsker at høre om venner, som deler vores begejstring for at leve i henhold til evangeliet. Det kan ske ved at gå i kirke sammen eller deltage i aktiviteter i løbet af ugen og mødes med missionærerne for at tale om evangeliet, og hvordan det kan velsigne vores liv. Hvis du ønsker at glæde en mormon, så spørg om du må besøge deres kirke. Men vi elsker vore venner, også selvom de ikke accepterer Kirkens lære.

Tjen som en kristen missionær

Missionærerne fortæller kun om én ting – vor Frelser, Jesu Kristi evangelium. Som Nefi »taler [vi] om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vore profetier, for at vore børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder« (Nefis Anden Bog 25:26). Det kan virke mærkeligt at fokusere så meget af vores liv på Jesus Kristus, men evangeliets visdom kan anvendes i alt lige fra meningen med livet til, hvordan vores indstilling skal være overfor vores arbejde, hvordan vi kommer overens med andre, eller hvordan vi tager vare på vores legeme. Jesu Kristi lære indeholder mere kraft til at tilvejebringe evig lykke end nogen anden form for succes og nydelse i denne verden. Alle mormonmissionærernes budskaber har med ham at gøre, og om hvordan hans forsoning og ordinancer gør det muligt for os at vende tilbage for at leve med vor himmelske Fader og vores familie i himlen.

Missionærer over hele verden

84.000 missionærer tjener for tiden i 405 missioner over hele verden. De forkynder i alle lande, hvor regeringen og det politiske miljø tillader det. Mange missionærer lærer at elske området, de tjener i så meget, at de har sværere ved at komme hjem, efter missionen er forbi, end de havde med at tage afsted i starten. De kommer tilbage som informerede ambassadører for de nationer og kulturer, hvor de har tjent.