ComeuntoChrist.org På verdensplan

Frivilligt arbejde

Bliv engageret i dit lokalsamfund

Vores tro på Gud motiverer os til at være samvittighedsfulde borgere i vores land, kommune og by. Hvis vi har det store billede for øje, må vi huske, at vi alle er sønner og døtre af Gud – bogstavelige brødre og søstre. Ved at gøre vores bedste som gode borgere kan vi forskønne verden omkring os og gøre den mere fredfyldt og et mere retfærdigt sted for vores egen familie og vore medmennesker.

Hvordan kan vi hjælpe i vores eget lokalsamfund? Hvad gør vi for at gøre vores land til et bedre sted? At være en god borger kan være så simpelt som at undersøge politiske sager, så vi kan være velinformerede vælgere eller organisere et fodboldhold, så børnene i nabolaget har noget sjovt og sikkert at lave efter skole. Eller måske kan vi tage et endnu større problem op, som vores by eller kommune står overfor, som at finde måder at reducere kriminalitet på eller forbedre det lokale bibliotek. Uanset hvordan vi vælger at forbedre verden omkring os, kan vi være sikre på, at »når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste« (Mosijas Bog 2:17).

Loyal mod dit land

Selv efter lokale myndigheder havde drevet de tidligere mormoner ud fra adskillige bosættelser, og de føderale myndigheder havde afvist at hjælpe dem, blev de bedt om at sende en bataljon soldater ud for at kæmpe for deres land, hvilket de gjorde. Kirkens 12. trosartikel lyder: »Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven.« Hengivenhed mod vores tro betyder imidlertid ikke, at vi ikke også kan hengive os til vores land. En tidligere præsident i Kirken, Gordon B. Hinckley, sagde, at en god mormon »nødvendigvis også [må] være en god samfundsborger i det land, hvor man er født, eller hvor man har taget bopæl. En borger i Guds rige bør stå frem blandt de bedste af Guds folk i hele verden.« Udover at støtte regeringsledere og deltage i offentlige anliggender betyder loyalitet også, at vi forsøger at forbedre det land, vi lever i. Vores tro på Gud og kærlighed til vores næste kan inspirere os til at ændre nogle af de problemer, som vores land står overfor.

Meningsfyldt deltagelse i din egen baghave

De fleste af os ønsker at være gode borgere, men det er ikke altid let at vide hvordan. Det er vigtigt at huske, at vi ikke behøver at give al vores tid og energi for at være en god borger. Nogle få timer her og der, i vores egen baghave, kan gøre en stor forskel. Hvad ville der ske med sportsklubber, hvis forældre ikke frivilligt virkede som trænere? Hvilke venskaber ville man ikke gå glip af, hvis ingen organiserede gadefester for naboerne? Hvad ville der ske med de uheldige, hvis ingen hjalp de hjemløse med tag over hovedet eller madkøkkener? Godt borgerskab starter hjemmefra, og de små ting, vi gør for at gøre vores egen vej pænere, har en større betydning, end vi sikkert tror. Vi kan tilbyde noget værdifuldt, vi skal bare finde ud af, hvad det er og få det til at ske.

Gode borgere på jorden

Udover at være borgere i en by eller et land er vi alle borgere på denne jord. Gud skabte den smukke verden, vi lever i, og vi har et ansvar for at respektere den. Vi kan vise vores taknemlighed for hans utrolige skaberværk ved at være opmærksomme på de naturressourcer, vi bruger, og arbejde på at reducere og genbruge dem – Gud gav os »herredømme over alle markens dyr«, men med det herredømme kommer forventningen om at handle forsvarligt (Moses’ Bog 5:1). Vi er blevet betroet at tage vare på jorden, ikke kun som gave fra Gud, men også fordi vi er afhængige af dens næring. Meget få høster deres egen mad, som man gjorde det inden den industrielle revolution, så man glemmer let, hvor tæt forbundet vi er til den jord, vi lever på (al vores mad kommer fra supermarkedet, ikke?). Vi gør godt i at huske, hvor vores brød kommer fra i dag. For at vise Gud vores taknemlighed arbejder vi på at bevare jordens skønhed, overflod og næring til de kommende generationer.

Retskaffenhed ophøjer en nation

Hvad enten du er folkevalgt leder, folkeskolelærer eller almindelig vælger, betyder din måde at bruge din civile pligt på noget for samfundet. Et land, en kommune eller et lokalsamfund er som en familie – uundgåeligt ufuldkommen, men så god som menneskene i den. Statens integritet er funderet i borgernes hænder. Bare fordi du ikke kan gøre dit land perfekt, betyder det ikke, at du er fritaget fra pligten. Hvis folk med karakter ikke formår at engagere sig i politiske beslutninger, som former deres liv, vil andre mere selviske tage deres plads.


Betal skat til kejseren og til Gud

Da en af farisæerne spurgte Jesus, hvad han mente om at betale skat, sagde han: »Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er« (Matthæusevangeliet 22:21). Vi bør være regeringen taknemlige for de veje, vi bruger, de skoler, som vore børn går på, politiet, som yder os sikkerhed og andre tjenester. Vi står i gæld til Gud for vores blotte eksistens og evige muligheder. Vi gengælder begge disse kreditorer på forskellige måder, og vi må ære dem begge for at være værdige til de velsignelser, som vi nyder i dette liv, og dem, som vi er blevet lovet i det kommende liv.

Politisk neutralitet og venlighed

Selvom vi tror på vigtigheden af at have et standpunkt vedrørende moralske problemstillinger, er vi som kirke neutral i spørgsmål om partipolitik i alle de lande, hvor Kirken er blevet etableret. Kirkens ledere dikterer ikke, hvilken kandidat medlemmerne skal stemme på – eller undlade at stemme på – selv hvis en kandidat er imod Kirkens offentligt fremsatte holdning. Kirkens medlemmer har ret til at vælge ethvert politisk Anerkend dit samfund parti eller organisation i henhold til deres egen samvittighed.

Derudover opfordres mormonerne til at udvise venlighed, hvad angår politiske sager. Det er ikke altid let. Nogle sager er så personlige og kontroversielle, at det kan være svært at respektere andres ret til at have en anden holdning. Men Herren fortæller os i Mormons Bog: »Den, der har stridens ånd, er ikke af mig, men er af Djævelen, som er faderen til strid, og han ophidser menneskers hjerte til at strides med vrede, den ene mod den anden« (Nefis Tredje Bog 11:29).

Kraften til at handle på egne vegne

Til tider kan det skabe bekymring hos nogle, når en folkevalgt leder er medlem af en religion eller organisation med klart formulerede meninger, fordi de måske tror, at vedkommende vil gøre alt for at tilpasse sig det, religionen eller organisationen dikterer. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror, at kirke og stat skal være adskilt. Vi tror, at religiøs myndighed ikke skal blandes med politiske sager, og at folkevalgte ledere eller tjenestemænd er helt frie til at gøre deres pligt. Hvis der på noget tidspunkt har fundet nogen adfærd sted, der er i strid med denne lære, er det sket som brud på Kirkens veletablerede principper og politik.

Herren har »overladt det til menneskenes børn at handle på egne vegne« (Lære og Pagter 104:17). Folkevalgte ledere og tjenestemænd, som er mormoner, træffer deres egne beslutninger og er ikke nødvendigvis enige med hinanden eller med Kirkens offentligt fremsatte holdning. Kirken kan kommunikere sine holdninger til dem, ligesom den kan til enhver anden leder, men den anerkender, at disse mænd og kvinder skal træffe deres egne valg baseret på det, de tror er bedst og under hensyntagen til de valgkredse, som de repræsenterer.