ComeuntoChrist.org På verdensplan

Slægtshistorie

Hvorfor er slægtshistorie vigtigt?

De af os, som er bidt af slægtshistorie, ved, hvor sjovt det kan være. Men det er ikke grunden til, at vi har det største genealogiske bibliotek i verden, og grunden til at 15 millioner medlemmer bliver opfordret til at søge efter deres families rødder. I stedet er det, som driver os, læren om, at ægteskabet og familien kan fortsætte efter døden. Men det kan kun ske, når familier er beseglede til hinanden i et af Herrens hellige templer i verden og derved blevet forenet i al evighed.

Det er fint for os, som har muligheden for at blive beseglet i et tempel, men hvad med de forfædre, som døde, inden de havde muligheden for at modtage ordinancer som dåb eller velsignelsen ved at være en evig familie? Giver det mening, at Gud ville sige: »Det er bare ærgerligt, surt«? Selvfølgelig ikke. Da Kristus organiserede sin kirke for mange år siden, var stedfortrædende arbejde for de døde og udførelsen af ordinancer for afdøde slægtninge en del af det. »Hvad skal det ellers til for, at nogle lader sig døbe for de døde? Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor så lade sig døbe for dem?« (Første Korintherbrev 15:29). Kristi genoprettelse af sin oprindelige kirke til jorden gennem profeten Joseph Smith indebar også den gamle praksis med at udføre disse ordinancer for afdøde slægtninge i hellige templer. Jesu Kristi evangelium omfatter de samme velsignelser i dag i de hellige templer.

Genealogi eller slægtsforskning er en vigtig forløber for tempeltjeneste på vegne af vore afdøde slægtninge. Vi gør det for at indhente navne og andre genealogiske informationer, så disse tempelordinancer kan udføres på vegne af vore forfædre. Vore forfædre undervises i evangeliet i åndeverdenen og har valget mellem at acceptere eller afvise de ordinancer, der bliver udført for dem. Moder Teresa sagde engang, at »ensomhed og følelsen af at være uønsket er den frygteligste fattigdom«. Tanken om, at denne ensomhedens fattigdom – at være uønsket og adskilt fra sine kære – kunne fortsætte i evigheden, er i sandhed sørgelig og noget, som templet kan ændre på.

Profeten Elias’ løfte

Hvorfor gør de det? De fleste vil sikkert sige, at det er en sjov hobby, og at de føler sig motiverede, fordi de er nysgerrige angående deres forfædre. Det er, fordi de er blevet berørt af ånden i dette arbejde. Knowing Your Families Genealogy I henhold til Det Gamle Testamente var det profeten Elias, der skulle komme tilbage og forberede Herrens vej. Herrens Ånd er kærlighedens ånd, som med tiden overvinder al fremmedgørelse af den menneskelige familie og bygger bro mellem generationerne. Det forbinder elskede bedsteforældre, der er døde, med børnebørn, som aldrig kendte dem, ved at bevare og fortælle deres beretninger og få del i gemte sager. Et liv, der ikke er dokumenteret, er et liv, som i løbet af en eller to generationer ikke vil blive husket mere. Og dog former viden os om vore forfædre og tilfører os indre værdier, som giver både retning og mening i vores eget liv.

Profeten Malakias fra Bibelen profeterede om profeten Elias’ genkomst for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte til fædrene (se Malakias’ Bog 3:23-24)

Denne profeti blev faktisk opfyldt, da profeten Elias viste sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery (manden, som hjalp Joseph med oversættelsen af Mormons Bog) i templet i Kirtland den 3. april 1836. Profeten Elias genoprettede specifikke dele af præstedømmets magt ved at overdrage dem til Joseph og Oliver. Denne magt er det, der gør det muligt for familier at blive beseglet gennem generationer. Gennem slægtsforskning kan vi deltage i den fortsatte opfyldelse af denne profeti. Vi kan lære om vore forfædre og dem, som døde uden muligheden for at lytte til evangeliet og modtage dets ordinancer, og vi kan derved styrke vores kærlighed til dem. Vi kan blive inspireret af deres beretninger om mod og tro. Vi kan videregive denne arv til vore børn.

Slægtshistoriske centre

Selv om vores grund til at lave slægtsforskning måske er anderledes end andres, ønsker vi at dele vore samlinger af mikrofilmede og digitaliserede optegnelser gratis med enhver, som deler vores passion. Det omfatter millioner af mennesker, da genealogi menes at være den hurtigst voksende hobby i Nordamerika og har overhalet quiltning, at samle på frimærker og endda havebrug i popularitet. Det er så populært, at adskillige tv-shows for nylig har haft kendte og ukendte, som har søgt efter deres rødder.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges slægtshistoriske bibliotek i Salt Lake City i Utah er verdens største genealogiske bibliotek og giver adgang til mange samlinger af optegnelser med mere end to milliarder navne på afdøde personer. Det indeholder optegnelser fra mere end 100 lande, som strækker sig fra det 14. århundredes engelske kirkeoptegnelser til afrikanske, mundtlige overleveringer. Der er ca. 2.400 besøgende, heriblandt mange besøgende fra Europa og Asien, som besøger biblioteket dagligt.

Udover vores hovedbibliotek er der mere end 4.500 lokale slægtshistoriske centre i verden, der ofte findes i vore kirkebygninger. Deres formål er at undervise folk i, hvordan de søger efter deres forfædre. De betjenes af frivillige kirkemedlemmer, og alle tjenester er gratis.