ComeuntoChrist.org På verdensplan

Frihed til at vælge

Guds plan omfatter retten til at vælge

Forestil dig, at du tager ud at spise og bestiller en salat, hvorefter tjeneren fortæller dig, at du skal have suppe i stedet. Hvordan ville du så have det? Valget mellem suppe eller salat er forholdsvis ufarligt, men det demonstrerer menneskets natur: Vi bryder os ikke om at blive tvunget til noget, som vi selv kan gøre. Vi kæmper imod tvang. Selv når vi står overfor mere seriøse beslutninger, nogle med moralsk indhold, er det vigtigt, at vi vælger selv. Gud gav os handlefrihed og vil altid anerkende vores ret til at vælge. Selvom vi er »ansvarlige« for vore valg, (Lære og Pagter 101:78) og der altid vil være konsekvenser for de gode og dårlige valg, vi træffer, så har Gud aldrig tilladt brugen af tvang. Faktisk fremmer Gud frihedens ånd, og han ved, at menneskets ånd kræver frihed for effektivt at tjene og tro på ham. Han sagde til Adam og Eva, at de ikke skulle spise af den forbudne frugt, men han sagde også: »Ikke desto mindre kan du selv vælge.« (Moses’ Bog 3:17)

Det er vigtigt, at vi ikke tramper på andre folks frihed for at sikre vores egen. Selv når vi mener, at vores måde er den bedste for andres »forgodtbefindende«, er det vigtigt, at alle har ret til deres egen mening og tro.

At træffe svære valg

Det kan være godt at være tolerant og ikke fordømmende, hvilket giver alle rettigheden til selv at vælge. Men man vælger også ved intet at gøre, og det valg er ikke klogt. Det er heller ikke klogt at tillade andre mennesker, samfundet eller politiske institutioner at træffe valg på dine vegne. Eksempelvis betyder det ikke, at seksuel intimitet før ægteskabet er acceptabelt, bare fordi det vises på film. Vores karakter bliver udviklet og forfinet, når vi træffer valg på baggrund af, hvad der er moralsk korrekt. Og der er vitterligt et rigtigt og forkert på trods af, hvad verden mener. Sandhed er ikke relativ, og synd er ikke et sekulært menneskes »værdivurdering«.

For kort tid siden fortalte James E. Faust fra Det Første Præsidentskab for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en beretning om dengang, han var ung soldat under anden verdenskrig. Han blev interviewet til optagelse på officersskolen af nogle »garvede karrieresoldater«. De spurgte ham, om han ikke mente, at man burde nedprioritere det moralske kodeks i en krigssituation på grund af kampenes følelsesmæssige omkostninger. Præsident Faust følte, at det var deres egen holdning, og han overvejede, om han ville få point ved at gå med på ideen. Men til slut sagde han bare: »Jeg tror ikke, at der er en dobbeltstandard for moral.« I sidste ende blev han optaget som officerskandidat, måske på grund af sin beslutsomhed om at gøre det rigtige, fordi det var rigtigt, også selvom det var svært.

Unge enlige mormoner bliver ofte spurgt: »Hvordan er det muligt, at du aldrig har været i seng med nogen?! Vil du ikke?« At ville, siger en ung kvinde, har intet med sagen at gøre. »Blot det at ville er næppe den rigtige vejledning for moralsk opførsel.« En forælder med små børn vil måske gerne sove længere end til kl. 6 om morgenen og lade børnene fodre sig selv eller sige sit job op til fordel for noget mere morsomt. En ansvarlig forælder vælger at ofre en masse. Det kræver disciplin at vælge det rette. Det er ironisk, at jo mere disciplinerede vi er, og jo flere retfærdige valg vi træffer, jo mere frihed nyder vi. Synd begrænser fremtidige valg: Stoffer, alkohol og utroskab bliver hurtigt til afhængighed, som det er meget svært at bryde fri af. Afhængigheden bliver mesteren, og vi er slaven. Forkert anvendelse af frihed ender med at lamme os.

Moralsk mod

Historiebøger kan sommetider forenkle sager, der har skilt vandene i mange år, fordi de kan se i bakspejlet. Nogle portrætteres som vise og fremsynede, mens andre virker som snæversynede »banditter«. Når man tænker på nutidens kontroverser, er det lettere at forstå, hvor svært det kan være at dømme, hvem der har »ret«, og hvem der har »uret«. At beslutte sig for, hvad man mener, er svært, specielt hvis ens holdning ikke er populær.

Mormoner opfordres til at stå for, hvad de tror på, uanset den gængse opfattelse. Det er måske ikke let, populært eller sjovt. Nogle gange betyder det at stå for noget, at man risikerer hån, bagvaskelse eller endog fysisk mishandling. I den slags situationer kan en person stole på, at Herren vil hjælpe ham eller hende med at bevare troen. Han forventer, at vi gør det, som vi mener er rigtigt i enhver situation, og han vil hjælpe os til at have det moralske mod til at gøre det. Det er ikke nok at se den anden vej eller være stille. At se den anden vej kan til tider være en synd i sig selv. Vi handler, som Jesus gjorde, når vi står for det, vi tror og handler på det.

Politisk neutralitet

Selvom vi tror på vigtigheden af at have et standpunkt vedrørende moralske problemstillinger, er vi som kirke neutral i spørgsmål om partipolitik. Kirkens ledere dikterer ikke, hvilken kandidat mormonerne skal stemme på, selv hvis en kandidat er imod Kirkens offentlige fremsatte holdning. Kirken dikterer heller ikke retningslinjen for valgte kandidater, som er mormoner. Selv om Kirken kan kommunikere sine holdninger til dem, ligesom den kan til enhver anden folkevalgt leder, anerkender den, at disse folkevalgte stadig skal træffe deres egne valg baseret på det, de tror, der er bedst og med hensyntagen til de valgkredse, som de er valgt til at repræsentere. Mormoner vælger det parti, som de mener bedst repræsenterer deres individuelle meninger.