#Αλληλούια για…

Η χαρά της καινούργιας ζωής, η οποία προσφέρθηκε μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, δεν πρέπει να εκφράζεται μόνο μέσα από τα λόγια. Αυτή η σειρά κινούμενων GIFs βοηθά να επεξηγήσει τι είναι δυνατόν στη ζωή μας χάρη στον Ιησού Χριστό.