ComeuntoChrist.org Koko maailma

Humanitaarinen apu

Vapaaehtoistyö

Ihmisillä on tapana puhua siitä, kuinka heidän pitää "löytää" itsensä. Yleensä se tarkoittaa, että he ovat onnettomia, heidän elämästään puuttuu suunta ja he ovat keskittyneet etupäässä itseensä. On kiinnostavaa, että Kristus sanoi meidän löytävän itsemme kadottamalla itsemme: "Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava" (Evankeliumi Markuksen mukaan 8:35). Itsemme kadottaminen palvelemalla on hieno keino löytää itsemme. Siten saamme tilaisuuden toimia niin kuin Jeesus toimi. Hän opetti, että ensimmäinen käsky on rakastaa Jumalaa ja toinen on rakastaa lähimmäistämme. Me osoitamme rakastavamme Jumalaa palvelemalla toisiamme. Ja me rakastamme niitä, joita me palvelemme. Palveleminen tuo meille onnea, jota oman edun tavoittelu ei koskaan tuo. Sitä tapahtuu suurin ja pienin tavoin, julkisesti ja yksityisesti, ystävien ja tuntemattomien hyväksi.

Jopa pienetkin tekemämme asiat, kuten se että autamme puutarhatöissä tai avaamme oven, voivat tehdä elämän vähän helpommaksi muille – ja vähän onnellisemmaksi meille. Tilaisuuksia lahjoittaa aikaasi ja tarmoasi ei tarvitse etsiä kaukaa. Kristuksen esimerkin noudattamisen kauneus on siinä, että meidän ei tarvitse arvioida, ketä, milloin tai kuinka palvelemme, vaan me vain tartumme toimeen. Se voi olla suunniteltua tai välitöntä ja joko jollekulle, jonka tunnemme tai jota emme tunne. Kristillinen palveleminen kaihtaa tunnustusta, ei huoli palkkiota ja sen vaikuttimena on rakkaus.

Humanitaarinen ohjelmamme

Pienten, henkilökohtaisten palvelusten lisäksi mormonit antavat laajaa, järjestelmällistä apua siellä, missä sitä tarvitaan. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on lahjoittanut yli miljardi Yhdysvaltain dollaria varoja ja aineellista apua 167:lle humanitaarista apua tarvitsevalle maalle siitä lähtien kun se alkoi pitää siitä kirjaa vuonna 1985. Se on lähettänyt lentoteitse telttoja, suojapeitteitä, vaippoja ja muita tarvikkeita Chilen eri alueille, jotka kärsivät helmikuun 2010 maanjäristyksestä, ja kaksi lentokoneellista eli 72 000 kiloa ruokaa ja hätäapua Haitiin tammikuussa 2010 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen organisaationsa ansiosta kirkko voi koordinoida hätäapua nopeasti, jotta ruoka, tarvikkeet ja vapaaehtoiset voidaan saada sinne, missä apua tarvitaan eniten.

Kirkko ei syrji ketään uskonnollisen, etnisen tai kansallisen taustan vuoksi. Me tarjoamme toivoa ja mahdollisuuden elämään, joka nousee sairauden, köyhyyden ja epätoivon yläpuolelle. Jumalan suunnitelmaan kuuluu, että me kannamme toistemme kuormia ja toimimme Hänen käsinään maan päällä. Kirkon huoltotyöohjelma auttaa apua tarvitsevia ihmisiä myös paikallisesti tarjoamalla väliaikaista apua kuten ruokaa ja vaatteita sekä apua työpaikan etsinnässä. Vastineeksi tästä avusta avunsaajille annetaan tilaisuus tehdä työtä, jos se on heille mahdollista.


Hätäapu

Miljoonat miehet, naiset ja lapset kärsivät joka vuosi sotien, tulvien, maanjäristysten, hirmumyrskyjen ja muiden katastrofien seurauksista. Näissä epätoivoisissa olosuhteissa avun nopea perille toimittaminen säästää usein monia ihmishenkiä.

Tämän valmistautumisen ansiosta kirkko kykenee lähettämään apua heti kun siihen on tarvetta. Materiaaliavun lisäksi kirkko auttaa antamalla varoja ja järjestämällä vapaaehtoistyöntekijöitä.

Maailmanlaajuinen humanitaarinen ohjelma – vastasyntyneiden elvytystä

Jopa 10 prosentilla kaikista vastasyntyneistä on syntyessään hengitysvaikeuksia, ja he tarvitsevat apua. Monet vastasyntyneiden kuolemista, jotka johtuvat hengitysongelmista, voitaisiin välttää asianmukaisella koulutuksella ja vähäisillä välineillä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko työskentelee eri maiden terveysjärjestöjen ja terveysministeriöiden kanssa eri puolilla maailmaa löytääkseen alueita, joissa vastasyntyneiden elvytyskoulutusta tarvitaan kipeimmin. Sitten kirkko lähettää vapaaehtoisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia opettamaan kätilöitä näillä alueilla. Nämä paikalliset kätilöt pystyvät sitten kouluttamaan muita. Tähän mennessä on koulutettu yli 80 000 kätilöä.

Tuhkarokko

Vuonna 2001 aloitettiin tuhkarokkorokotushanke, johon osallistuvat Amerikan Punainen Risti, Yhdistyneiden kansakuntien Maailman terveysjärjestö, UNICEF, Yhdistyneiden kansakuntien säätiö ja Yhdysvaltain tartuntavirasto. Sen tavoitteena oli vähentää tuhkarokon aiheuttamaa kuolleisuutta maailmassa 90 prosentilla vuoteen 2010 mennessä – laskea kuolleiden määrää, joka maailmanlaajuisesti vuonna 1999 oli 873 000. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko lähti mukaan tuhkarokkorokotushankkeeseen vuonna 2003 ja sitoutui antamaan kampanjan tueksi vuosittain miljoona Yhdysvaltain dollaria. Kirkko on osallistunut myös työhön ihmisten saamiseksi liikkeelle, mikä on merkittävää jokaisen kampanjan onnistumisessa. Tarttuva mainossävelmä, jonka eräs nuori mormoni sävelsi kirkon osallistuessa tuhkarokkokampanjaan Madagaskarissa, on käännetty ja sitä on laulettu myöhemmissä kampanjoissa 28 kielellä kymmenillä radioasemilla. Vuosina 2004–2008 kampanjointityöhön ja avustustyöhön rokotuspaikoilla on osallistunut 59 596 vapaaehtoista kirkon jäsentä 32 maassa. Tammikuuhun 2007 mennessä tuhkarokkokuolleisuus maailmassa oli vähentynyt 60 prosenttia.

Humanitaarinen apu – käyttöön puhdasta vettä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon hanke pyrkii parantamaan terveyttä eri yhteisöissä järjestämällä niille mahdollisuuden saada pysyvästi käyttöönsä puhdasta vettä. Paikallisista tarpeista ja olosuhteista riippuen se voidaan toteuttaa tekemällä kaivoja (tai porausreikiä), veden varastointi- ja jakelujärjestelmiä tai veden puhdistusjärjestelmiä. Vuodesta 2002 lähtien kirkko on auttanut viittä miljoonaa ihmistä yli 4 500 yhteisössä saamaan käyttöönsä puhdasta vettä. Nämä puhtaan veden hankkeet ovat tuoneet pysyvää apua, koska yhteisöt ovat olleet mukana suunnittelussa ja käyttöönotossa ja hoitavat suurimman osan työstä. Ennen kuin projekti saadaan päätökseen, yhteisön edustajat koulutetaan pitämään järjestelmä kunnossa.

Humanitaarinen apu – näönhuoltoa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon näkövammaisten huolenpitoa koskevan ohjelman tavoitteena on vahvistaa köyhien saamia näkövammaispalveluja järjestämällä välttämätöntä teknistä koulutusta, laitteita, tarvikkeita sekä organisatorista tukea avuksi paikallisille näönhuoltoammattilaisille ja -ohjelmille. Käyttämällä silmälääkäreitä, jotka ovat antaneet vapaaehtoisesti aikaansa, kirkko on auttanut paikallisia näönhuoltoammattilaisia ja -ohjelmia, joista on ollut vuodesta 2003 lähtien hyötyä yli 180 000 henkilölle.

Pyörätuolit

Jopa sata miljoonaa ihmistä maailmassa saattaa tarvita pyörätuolia mutta vain yhdellä sadasta on varaa ostaa sellainen. Päästäkseen liikkeelle vammaiset luottavat usein siihen, että perheenjäsenet ja ystävät kantavat heitä paikasta toiseen. Pelkkä kotoa poistuminen voi olla äärimmäisen vaikeaa. Koulunkäynti tai työpaikan hankkiminen saattavat olla mahdottomia unelmia. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko haluaa auttaa ja tekee siksi yhteistyötä paikallisten organisaatioiden kanssa palvellakseen vammaisia. Paikallinen yhteistyökumppani arvioi asiakkaat, määrittelee tarvittavan laitteen ja hoitaa seurannan terapian ja tuen muodossa. Kirkko lahjoittaa pyörätuoleja, kainalosauvoja, kävelytukia, pehmikkeitä ja muita apuvälineitä – jotka hankitaan toisinaan paikallisilta valmistajilta. Pyynnöstä terapeuttiryhmät antavat yhteistyökumppanille lisää teknistä koulutusta. Vuodesta 2001 kirkko on jakanut yli 300 000 pyörätuolia 101 maassa.

Vapaaehtoinen palvelemisesi on tervetullutta

Humanitaarisen avun ohjelmamme perustuu niiden tavallisten ihmisten apuun, jotka haluavat helpottaa kärsimystä maailmassa. Aivan kuten emme apua antaessamme syrji ketään hänen uskonnollisen, etnisen tai kansallisen taustansa vuoksi, emme myöskään syrji ketään ottaessamme vastaan apua. Toivotamme tervetulleiksi kaikki, jotka haluavat auttaa. Voit saada lisätietoja soittamalla Kirkon humanitaarisiin palveluihin numeroon +1 801 240 3544 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lds-charities@ldschurch.org.