ComeuntoChrist.org Koko maailma

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus, Vapahtajamme

Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja Jumalan Poika. Hän on meidän Lunastajamme. Pyhä Raamattu opettaa meille, että Jeesuksen Kristuksen äiti oli Maria, Hänen maanpäällinen isänsä oli Joosef, että Hän syntyi Betlehemissä ja varttui Nasaretissa ja teki töitä Joosefin kanssa puuseppänä. Kun Hän täytti 30 vuotta, Hän aloitti kolmivuotisen palvelutyön opettaen, siunaten ja parantaen ihmisiä Pyhässä maassa. Hän myös perusti kirkkonsa ja antoi apostoleilleen "voiman ja vallan" (Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:1) auttaa työssään.

Mutta mitä me tarkoitamme sanoessamme, että Hän on maailman Vapahtaja? Lunastaja? Kumpikin näistä nimityksistä viittaa siihen totuuteen, että Jeesus Kristus on ainoa tie, jonka kautta me voimme palata elämään taivaallisen Isämme luona. Jeesus kärsi ja ristiinnaulittiin maailman syntien tähden, ja näin Hän antoi jokaiselle Jumalan lapselle parannuksen ja anteeksiannon lahjan. Ihminen voi pelastua vain Hänen armostaan ja laupeudestaan. Hänen ylösnousemuksensa sen jälkeen valmisti keinon, jolla jokainen ihminen voittaa myös fyysisen kuoleman. Näitä tapahtumia nimitetään sovitukseksi. Lyhyesti sanottuna Jeesus Kristus pelastaa meidät synnistä ja kuolemasta. Siitä syystä Hän on hyvin kirjaimellisesti meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme. Tulevaisuudessa Jeesus Kristus palaa maan päälle ja hallitsee rauhan vallitessa tuhat vuotta. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, ja Hän on Herramme ikuisesti.

Mitä Jeesus Kristus merkitsee meille

Jumala on taivaallinen Isämme, ja kuten kuka tahansa isä, Hän haluaa meidän – lastensa – olevan onnellisia. Pyhissä kirjoituksissa Hän opettaa: "Minun työni ja kirkkauteni [on] ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen" (Kallisarvoinen helmi, Valittuja kohtia Mooseksen kirjasta 1:39). Iankaikkinen elämä tarkoittaa sitä, että elämme taivaassa Hänen luonaan perheemme kanssa ikuisesti. Jumala on antanut meille käskyjä, jotka opettavat meille, mikä on oikein ja väärin, ja kartoittavat elämän halki reitin, joka tuo suurinta onnea. Jeesus Kristus on opettanut: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:15). Mutta pyhissä kirjoituksissa opetetaan myös, ettei "mikään epäpuhdas voi asua Jumalan luona" (Mormonin kirja, Ensimmäinen Nefin kirja 10:21). Niin kovasti kuin yritämmekin elää hyvää elämää, me kaikki teemme syntiä. Kuinka siis voimme elää Jumalan täydellisessä valtakunnassa, jos olemme epätäydellisiä?

Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen maailmaan antaakseen meille keinon voittaa syntimme ja vajavaisuutemme. "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Evankeliumi Johannneksen mukaan 3:16).

Jeesus Kristus kärsi meidän vuoksemme

Jo ennen kuin Jumala loi maailman, Hän valmisti suunnitelman, jonka ansiosta me voimme oppia ja kehittyä tämän elämän aikana. Tämän suunnitelman keskipisteenä on Jeesus Kristus. Kristuksen tehtävänä oli paitsi opettaa meille, millainen Isä Jumala on ja kuinka meidän tulee elää, myös valmistaa meille keino saada anteeksi, kun teemme syntiä. Synti on enemmän kuin pelkästään virheen tekemistä. Kun teemme syntiä, me rikomme Jumalan käskyjä eli toimimme väärin, vaikka meillä on tieto totuudesta (ks. Jaakobin kirje 4:17).

Ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, Hän rukoili Jumalaa Getsemanen puutarhassa meidän puolestamme. Kristuksen kärsimystä syntiemme tähden Getsemanessa ja Golgatan ristillä nimitetään sovitukseksi. Hän kärsi vuoksemme, jotta meidät voidaan puhdistaa ja me voimme palata elämään taivaallisen Isämme luona. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on "hyvä uutinen" Kristuksen uhrista meidän hyväksemme, koska se on meille polku takaisin Isän luo. "Kuinka tärkeää sen vuoksi onkaan, että nämä asiat ilmaistaan maan asukkaille, jotta he voivat tietää, ettei mikään liha voi asua Jumalan edessä muuten kuin pyhän Messiaan ansioiden ja laupeuden ja armon kautta" (Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 2:8).

Usko Jeesukseen Kristukseen

Usko Jeesukseen Kristukseen johtaa meidät tekemään hyviä tekoja. Pyhässä Raamatussa opetetaan: "Ilman tekoja usko on hyödytön" (Jaakobin kirje 2:20). Tämä ei tarkoita sitä, että hyvät teot voivat pelastaa meidät, sillä mikään määrä hyviä tekoja ei voi puhdistaa sielustamme edes synnin häivää ilman Kristuksen uhrin voimaa. Mutta ne, joilla on vilpitön usko Kristukseen, haluavat seurata Häntä ja tehdä sellaisia tekoja kuin Hän, kuten auttaa köyhiä ja apua tarvitsevia, huolehtia sairaista, käydä yksinäisten luona ja osoittaa hyväntahtoisuutta ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

Kun noudatamme Hänen esimerkkiään ja elämme Hänen sanojensa mukaan, me tunnemme uskomme vahvistuvan, kunnes siitä tulee sellainen toimiva voima elämässämme, että se auttaa meitä tekemään parannuksen synneistämme ja selviytymään haasteistamme. Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole pelkästään uskonjulistus – se on voimanlähde, jonka voimme uudistaa joka päivä tutkimalla Hänen sanojaan, rukoilemalla ja pyrkimällä lujemmin noudattamaan Hänen esimerkkiään.

Parannus

Usko Jeesukseen Kristukseen herättää meissä halun elää hyvää elämää. Kun teemme syntiä ja pyrimme tekemään parannuksen, me tunnustamme sen, mitä olemme tehneet väärin, ja tunnemme siitä syvää ja vilpitöntä surua. Luodessaan maapallon Jumala ymmärsi, ettemme me olisi täydellisiä, joten Hän varasi meille keinon voittaa syntimme. Kyky tehdä parannusta on todellakin yksi suurimmista siunauksistamme.

Parannuksen tekeminen edellyttää sitä, että tunnustamme sen, mitä olemme tehneet väärin, ja olemme siitä pahoillamme, teemme kaiken mahdollisen korjataksemme vahingon, jonka väärintekomme on kenties aiheuttanut, ja jätämme synnillisen käytöksen taaksemme. Parannuksenteko voi olla vaikeaa ja vaatii suurta rehellisyyttä, mutta se ilo ja vapaus, jota tunnemme, kun käännymme pois synneistämme, on hyvinkin vaivan arvoista. Koska Kristus kärsi meidän syntiemme tähden, me voimme saada syntimme anteeksi, kun teemme parannuksen. Siksi sovitus on meille kaikille niin tärkeä.

Me uskomme, että Kristuksen sovituksen avulla me saamme kyvyn tehdä parannuksen ja tulla puhtaiksi synnistä. Se, että meidän täytyy tehdä parannus synneistämme, voi kuulostaa rangaistukselta, mutta todellinen rangaistus on se syyllisyys, suru ja pettymys, jota tunnemme, kun teemme syntiä. Parannuksenteko onkin rangaistuksen vastakohta, koska sen ansiosta meistä tulee puhtaita Jumalan silmissä ja se poistaa ne syyllisyyden tunteet, joita huonoista valinnoistamme seuraa.

Kaste – noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä

Kaste on liitto eli lupaus, jonka teemme, että seuraamme Jeesusta Kristusta koko elämämme ajan. Kun vahvistamme uskoa Häneen ja teemme parannuksen synneistämme, sen jälkeen henkilö, jolla on Jumalalta saatu valtuus kastaa, upottaa meidät veteen ja nostaa sitten vedestä. Tämä toimitus eli seremonia viittaa hautaamiseen ja uudestisyntymiseen ja on vertauskuva vanhan elämämme päättymisestä ja uuden elämän alkamisesta Jeesuksen Kristuksen seuraajina.

Kun meidät kastetaan, me otamme päällemme Kristuksen nimen. Kristittyinä me pyrimme seuraamaan Häntä kaikilla elämämme alueilla. Jeesus kastettiin, kun Hän oli maan päällä. Hän on pyytänyt meitä noudattamaan esimerkkiään ja menemään kasteelle (ks. Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 31:12). Hän on luvannut, että jos me noudatamme Hänen esimerkkiään ja pidämme lupaukset, joita annoimme, kun meidät kastettiin, Hänen Henkensä on ohjaamassa meitä halki tämän elämän. Koska taivaallinen Isä on oikeudenmukainen ja rakastava Jumala, jokaisella on mahdollisuus ottaa vastaan Jeesus Kristus menemällä kasteelle – ellei tässä elämässä niin sitten seuraavassa.

Kun Jeesus oli kastettu, taivaasta kuului ääni, joka sanoi: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt" (Evankeliumi Markuksen mukaan 1:11). Me uskomme, että Jumala on mieltynyt myös meihin silloin kun kukin meistä päättää seurata Hänen Poikaansa ja mennä kasteelle. Hän näkee kaiken, mitä me teemme, tuntee meidät nimeltä ja haluaa meidän tulevan puhtaiksi, jotta voimme palata Hänen luokseen.

Pyhän Hengen lahja

Ollessaan maan päällä Jeesus sanoi Nikodemos-nimiselle miehelle: "Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:5). Kun olemme "syntyneet vedestä" eli meidät on kastettu, me voimme "syntyä Hengestä" ottamalla vastaan Pyhän Hengen lahjan. Henkilö, jolla on Jumalan valtuus, panee kätensä päämme päälle ja antaa meille Pyhän Hengen lahjan (ks. Apostolien teot 8:17). Tämä seremonia tunnetaan konfirmointina. Pyhä Henki on henki. Hän on jumaluuden kolmas jäsen yhdessä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun otamme vastaan Pyhän Hengen lahjan ja vaellamme nöyrästi Jumalan edessä, Pyhä Henki voi olla aina kanssamme. Me sanomme sitä lahjaksi, koska Jumala antaa meille Pyhän Hengen opastamaan meitä, kun edessämme on vaikeita päätöksiä, lohduttamaan meitä, kun olemme surullisia, vaikuttamaan mieleemme ja tunteisiimme sekä auttamaan meitä tunnistamaan, kun jokin on totta. Tämänkaltainen jumalallinen apu muistuttaa meitä siitä, että Jumala rakastaa meitä jokaista ja haluaa auttaa meitä selviytymään elämämme vaikeuksista.

Jatkuva kristillinen elämä

Suhde Jeesukseen Kristukseen on kuin mikä tahansa muu suhde – se alkaa heiketä, ellemme me pidä sitä yllä. Meidän pitää ponnistella, jotta meillä olisi niin paljon uskoa Kristukseen, että teemme parannuksen, menemme kasteelle ja otamme vastaan Pyhän Hengen, ja sitten meidän on pyrittävä seuraamaan Kristusta saadaksemme kaikki ne siunaukset, jotka Jumala haluaa antaa meille.

Meidän kannattaa ajatella Jeesuksen Kristuksen evankeliumia elämäntapana eikä niinkään kohtina jossakin tarkistusluettelossa. Voimme vahvistaa uskoamme Kristukseen edelleen joka päivä lukemalla Hänen sanojaan pyhistä kirjoituksista ja rukoilemalla taivaallista Isäämme. Kun teemme syntiä, voimme tehdä parannuksen joka kerta vilpittömin sydämin, koska Jeesuksen Kristuksen sovitus on loputon. Voimme muistaa kasteeseen liittyvät lupaukset ja siunaukset nauttimalla joka sunnuntai kirkossa sakramentin. Voimme edelleenkin luottaa Pyhän Hengen antamaan lohtuun ja ohjaukseen Hänen johtaessaan meitä takaisin Jumalan luo.

Joskus silloinkin kun teemme parhaamme noudattaaksemme Kristuksen esimerkkiä, me törmäämme esteisiin, jotka voivat aiheuttaa turhautumista, pettymystä ja jopa epätoivoa. Monet niistä asioista, jotka painavat meitä elämässämme, eivät johdu synnistä. Esimerkiksi rakkaiden ihmisten kuolema tai sairaus, paineet työssä tai perheen kasvattamiseen liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa haasteita ja sydäntä särkevää surua. Jeesus Kristus on sanonut: "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon." (Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:28;.) Heti kun olemme halukkaita kääntymään Hänen puoleensa, me tunnemme Hänen rakkautensa. Tämä on myös yksi jatkuvan kristillisyyden eduista – mitä lähemmäksi tulemme Jeesusta Kristusta, sitä paremmin ymmärrämme, että Jumala on tietoinen meistä ilossamme ja surussamme. Voimme saada lohtua siitä tosiseikasta, että Jumalalla on onnensuunnitelma meitä varten. Kristuksen avulla me voimme iloisina toteuttaa tuota suunnitelmaa ja palata elämään taivaallisen Isämme luona. Se suo meille laajemman näkökulman ja auttaa meitä kohtaamaan elämän haasteita.