ComeuntoChrist.org Koko maailma

Joseph Smith

Joseph Smith – Jumalan profeetta

New Yorkin osavaltion länsiosa tunnettiin 1800-luvun alkupuolella "täysin käännytettynä seutuna". Uskonnollinen kiihko oli voimakasta. Monet kirkkokunnat lähettivät pappeja etsimään laumaansa käännynnäisiä – jopa siinä määrin, että oletettiin, ettei ollut enää ketään käännytettävänä. Se oli paikka, jossa elettiin teologisen sekasorron aikaa.

Nämä ovat ne puitteet, joihin syntyi Joseph Smith nuorempi, Joseph ja Lucy Mack Smithin poika. Smithin suuri perhe huomasi olevansa keskellä uskonnollista kuohuntaa. He halusivat elää hyvää elämää mutta eivät olleet varmoja siitä, mikä kilpailevista kirkoista oli se, johon pitäisi liittyä. Josephin perheen jäsenet kallistuivat eri uskontokuntien puoleen, mutta kukaan ei tuntenut varmuutta siitä, että heidän kirkkonsa olisi tosi Kristuksen kirkko.

Mormonikirkon jäsenillä on sama tunne ja todistus profeetta Joseph Smithistä.

Totuudenetsijä

Kun Joseph oli 14-vuotias nuorukainen, hänellä oli jo halu löytää totuus. Joseph oli syvästi uskonnollinen, kuten koko hänen perheensä, ja kun tuli hänen aikansa mennä kasteelle, hänen oli päätettävä, mihin monista kristillisistä kirkkokunnista hän liittyisi. Huolellisen tutkimisen jälkeen hän oli edelleenkin hämmentynyt. Hän kirjoitti myöhemmin: "Niin suuri oli sekasorto ja kiista eri kirkkokuntien kesken, että sellaisen nuoren henkilön kuin minä olin, – – oli mahdotonta päästä mihinkään varmaan tulokseen siitä, kuka oli oikeassa, kuka väärässä. – – Tämän sanasodan ja mielipidetemmellyksen keskellä sanoin usein itselleni: Mitä on tehtävissä? Mitkä näistä kaikista ryhmäkunnista ovat oikeassa, vai ovatko ne peräti kaikki väärässä? Jos jokin niistä on oikeassa, mikä se on ja kuinka saan tietää siitä?" (Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia 8, 10.)

Joseph kääntyi etsimään ohjausta Raamatusta. Hän luki:

Tämä jae teki häneen syvän vaikutuksen. Hän päätti rukoilla, mitä hänen pitäisi tehdä, ja uskoi vilpittömästi, että Jumala kuulisi häntä ja vastaisi hänelle.

Jumalan profeetta

Keväällä 1820 Joseph meni kotinsa lähellä olevaan metsikköön ja polvistui rukoukseen. Hän kertoi kokemuksestaan: "Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – – Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!"(Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia 16–17).

Katso, kuinka Jumala palautti evankeliuminsa täyteyden maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta (19.15).

Tämä näky taivaallisesta Isästä ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta aloitti Joseph Smithin palvelutyön Jumalan profeettana. Hänelle kerrottiin, ettei yhdessäkään kirkossa maan päällä ollut totuuden täyteyttä. Aikanaan Joseph Smith valittiin perustamaan Kristuksen kirkko ja palauttamaan pappeus eli valtuus toimia Jumalan nimessä. Jumala johti hänet muinaisen aikakirjan luo ja antoi kyvyn kääntää sen englanniksi. Tämä aikakirja on nimeltään Mormonin kirja. Hän jatkoi rukoilemista ja sai ilmoitusta kirkkoa varten koko elämänsä ajan. Nämä ilmoitukset on koottu pyhäksi kirjaksi nimeltä Oppi ja liitot, ja se osoittaa, että Jumala johtaa tänäkin päivänä lapsiaan. Joseph Smith perusti virallisesti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 6. huhtikuuta 1830.

Jeesuksen Kristuksen kirkon johtohenkilö

Joskus saadessamme vastuullisen aseman meistä tuntuu, ettemme tarvitse enää apua, mutta Joseph Smith turvasi Herraan yhä enemmän sen jälkeen kun hänet oli kutsuttu profeetaksi. Hän tiesi, että hänen tehtävänsä ei ollut levittää omia opetuksiaan vaan välittää asioita, jotka Jumala ilmoitti hänelle. Suurin osan tekstistä, josta Oppi ja liitot muodostuu, on Jumalan vastauksia Joseph Smithin rukouksiin ja kysymyksiin. Hän pyysi Jumalaa selventämään evankeliumiin kuuluvia asioita ja kysyi johdatusta siihen, kuinka hänen pitäisi johtaa kirkkoa ja mormonien kasvavaa määrää. Jumala käski hänen kutsua apostoleja, profeettoja ja muita johtohenkilöitä valvomaan kirkkoa.

Varhaiset mormonit saivat kestää ankaraa vainoa, koska heidän naapurinsa pitivät heitä kaupankäyntiin liittyvänä, poliittisena ja uskonnollisena uhkana, joten Josephin ja niiden, jotka hän kutsui avukseen, oli johdettava mormonit muuttamaan useaan kertaan suotuisammille alueille maassa. Kun alkuaikojen jäsenet kirkossa muuttivat länteen, niin kaikesta kestämästään kärsimyksestä huolimatta he rakensivat temppeleitä, tekivät lähetystyötä, rakensivat kukoistavia kaupunkeja ja muutamat palvelivat Yhdysvaltain armeijassa. Vuosia ennen kuin Joseph kuoli, Herra ohjasi hänet järjestämään kahdentoista apostolin koorumin. Ennen pitkää hän antoi heille kaikki avaimet, oikeudet ja valtuudet, jotka tarvittiin kirkon johtamiseen. Joseph Smithin kuoleman jälkeen Brigham Youngista, joka oli silloin virkaiältään vanhin apostoli maan päällä, tuli kirkon toinen profeetta ja presidentti. Nykyinen profeetta Russell M. Nelson on Joseph Smithin valtuutettu manttelinperijä. Hänen ja kirkon muiden apostolien pappeuden seuraanto kulkee Jeesukseen Kristukseen katkeamattomassa asettamisten ketjussa Joseph Smithin kautta.

Hyvä aviomies ja isä

Yksi myöhemmistä kirkon profeetoista sanoi jäsenille: "Mikään muu menestys ei voi korvata kodissa tapahtunutta epäonnistumista." Hän sanoi näin yli vuosisata Joseph Smithin kuoleman jälkeen, mutta Joseph oli esimerkki tästä ajatuksesta koko elämänsä ajan. Vaikka Josephia vainottiin usein ja hän oli toisinaan vankilassa valheellisten syytösten vuoksi, hänen ensimmäiset ajatuksensa koskivat aina hänen perhettään. Hän kirjoitti vaimolleen Emmalle ollessaan vankilassa Missourissa:

Joseph eli saarnaamansa opin mukaan – että perheemme vahvistamisen tulee olla elämämme tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita. Kun Josephin henki oli uhattuna, hän luotti siihen, että hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen tukisi paitsi häntä myös hänen vaimoaan ja lapsiaan.

Palautetun evankeliumin marttyyri

Ajattelemme toisinaan, että jonkin asian puolesta kuoleminen on suurin omistautumisen osoitus, mutta eläminen jonkin asian hyväksi on yleensä paljon vaativampaa. Joseph Smith teki molemmat. Hän käytti elämänsä Jumalan palvelemiseen kärsien halveksuntaa ja väkivaltaa niiden asioiden vuoksi, joihin hän uskoi. Hän ei kuollut julkisuudessa maailman myötätunnon saattelemana vaan hänet ampui mellakoitsijajoukko, kun hän oli lukittuna vankilaan valheellisten syytösten nojalla.

Hän osoitti omistautumisensa Jumalalle eläessään ja kuollessaan. Hänestä on sanottu: "Hän oli suuri eläessään ja suuri kuollessaan Jumalan ja kansansa silmissä; ja – – [hän] on sinetöinyt elämäntehtävänsä ja työnsä omalla verellään" (Oppi ja liitot 135:3).

Hän teki Jumalan työtä siihen päivään saakka, jolloin hänet surmattiin, ja me kunnioitamme häntä hänen uskonsa, nöyryytensä ja omistautumisensa vuoksi. Me olemme kiitollisia kirkosta, jonka perustamisessa hän oli mukana, hänen kääntämistään pyhistä kirjoituksista, hänen saamistaan ilmoituksista ja hänen opettamistaan asioista, jotka auttavat meitä ymmärtämään Jumalan teitä.

Se uskollinen tapa, jolla Joseph Smith teki työnsä lyhyen elämänsä aikana, innoittaa meitä hoitamaan omat tehtävämme, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä hyvänsä.