ComeuntoChrist.org Koko maailma

Jumalan
käskyt

Jumalallista johdatusta

Muistatko, kuinka vanhempamme opettivat meille sääntöjä, kun olimme pieniä? Sääntöjä kuten se, että ei saa leikkiä kadulla tai että tulitikuilla ei saa leikkiä. Muistatko, kuinka nuo säännöt tuntuivat joskus rasittavilta, aivan kuin vanhempamme olisivat keksineet ne estääkseen meitä tekemästä sellaista, mitä todella halusimme – sellaista, minkä luulimme tekevän meidät onnellisiksi? Kun vartumme aikuisiksi, opimme ymmärtämään, kuinka tärkeitä nuo säännöt ovat ja kuinka olisimme voineet loukkaantua vakavasti tai jopa menettää henkemme, ellemme olisi totelleet.

Kuten vanhempamme meidän varttuessamme, Jumalakin antaa meille käskyjä auttaakseen meitä keskittymään siihen, mikä on tärkeintä ja kuinka pysyä turvassa. Kaiken Hänen johdatuksensa tarkoituksena on pitää meidät turvassa, auttaa meitä pysymään lähellä Häntä ja suoda meille lopulta enemmän vapautta ja onnea.

Sana "käsky" saa meidät ehkä ajattelemaan kymmentä käskyä – luetteloa asioista, joita ei saa tehdä – mutta sen lisäksi että Jumala kertoo meille, mitä meidän ei pidä tehdä, Hän kertoo meille myös, mitä meidän tulee tehdä. Hänen suurin toiveensa on meidän iankaikkinen onnemme, joten me voimme olla varmoja siitä, etteivät Hänen käskynsä ole rajoittavia sääntöjä vaan jumalallista johdatusta, jonka tarkoituksena on varjella meitä vahingoilta ja johtaa meitä elämään paremmin.

Kaksi suurta käskyä

Kuuliaisuutemme Jumalan käskyille syntyy halustamme osoittaa rakkautemme Häntä, lähimmäisiämme ja itseämme kohtaan. Kun Jeesus Kristus oli maan päällä, eräs mies kysyi häneltä: "Mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi:

Jeesus Kristus opettaa meille näillä muutamilla riveillä, että kaikkien näiden käskyjen ydin on keskittyä rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähellämme olevia ihmisiä. Kun mietimme alla lueteltuja käskyjä, on hyödyllistä pohtia, kuinka kukin niistä liittyy näihin kahteen perustavaa laatua olevaan käskyyn.

Rukoile usein

Kuka tahansa voi rukoilla missä tahansa ja milloin tahansa. Me voimme polvistua, istua tai seistä, rukoilla ääneen tai mielessämme, rukoilla ryhmässä tai itseksemme. Jumala kuulee meitä, rukoilimmepa millä tavalla tahansa, ja vastaa meille. Rukoileminen on niin helppoa ja yksinkertaista, ettemme kenties arvosta sitä, millainen etuoikeus se on. Se on suora kommunikointikanava meidän ja taivaallisen Isämme välillä. Hän haluaa auttaa meitä kaikissa ongelmissamme ja kysymyksissämme. Vaikka Hän ei ehkä aina vastaa aivan heti tai sillä tavoin kuin odotamme, me uskomme pyhiin kirjoituksiin, joissa sanotaan: "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan." (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:7.)

Meitä käsketään rukoilemaan usein, koska mitä enemmän me puhumme Jumalan kanssa, sitä vastaanottavaisempia me olemme Hänen johdatukselleen kohtaamissamme haasteissa. Tämä on esimerkki siitä, kuinka käskyistä koituvat siunaukset ovat paljon suuremmat kuin niiden noudattamisen edellyttämä ponnistelu.

Tutki pyhiä kirjoituksia

Suurin osa pyhistä kirjoituksista kirjoitettiin yli tuhat vuotta sitten, joten voi olla vaikea kuvitella, kuinka niiden lukeminen voi auttaa meitä tässä ja nyt. Mutta koska Jumalan viisaus on ajatonta, me voimme lukea pyhiä kirjoituksia ja toteuttaa niiden opetuksia omassa elämässämme. Ehkä saamme töissä ylennyksen, josta olemme innoissamme, mutta pelkäämme myös, ettemme pysty täyttämään tehtävää. Se saattaa vaikuttaa pelkästään maalliselta ahdistukselta – sellaiselta, johon emme pysty löytämään apua pyhistä kirjoituksista – mutta kertomus siitä, kuinka Jumala kutsui Henokin profetoimaan, voisi auttaa meitä kohtaamaan pelkomme. Kun Jumala oli pyytänyt Henokia antamaan jumalattomille ihmisille ympärillään käskyn tehdä parannus, Henok kysyi nöyrästi: "Miksi minä olen saanut armon sinun silmissäsi, minä, joka olen vain nuorukainen – –, sillä minä olen hidaspuheinen? Miksi minä olen sinun palvelijasi?" Herra vahvisti Henokia sanomalla: Valittuja kohtia Mooseksen kirjasta 6:31–32

Henok tekee niin kuin Herra käskee, ja hänestä tulee vaikuttava profeetta, joka auttaa kansaansa kokemaan muutoksen sydämessään. Hänen koettelemuksensa opettavat meille, että Jumala auttaa meitä saamaan kyvyn tehdä sellaista, mihin emme tienneet pystyvämme, kunhan osoitamme uskoa Häneen.

Käsky tutkia pyhiä kirjoituksia on paljolti samanlainen kuin käsky rukoilla usein. Jumala haluaa meidän lukevan sanaansa, koska se auttaa meitä tietämään Hänen tahtonsa, ja Jumalan tahdon noudattaminen on aina meidän parhaaksemme. Pyhissä kirjoituksissa on asioita, jotka Jumala on ilmoittanut lapsilleen profeettojensa välityksellä.

Pyhitä lepopäivä

Meidän aikanamme sunnuntai on alkanut tuntua aivan tavalliselta päivältä. Monien meistä on tehtävä työtä, ja sen jälkeen yritämme saada hoidettua kaiken muun, mitä emme ehtineet lauantaina. Vaikuttaa siltä, että viikonloput tuntuvat kiireisemmiltä kuin muu viikko. Mutta sunnuntai, lepopäivä, on aikaa palvella Jumalaa, ja se antaa meidän levätä jokapäiväisistä velvoitteistamme. Luotuaan maapallon kuudessa päivässä Jumala varasi seitsemännen päivän lepoon ja muistamiseen. Sunnuntaina voimme viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa, käydä katsomassa sairaita tai yksinäisiä, käyttää enemmän aikaa pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja käydä kirkossa. Kirkossa me laulamme, rukoilemme ja keskustelemme evankeliumista muiden seurakuntalaisten kanssa. Nautimme myös sakramentin Vapahtajan muistoksi. Kirkossa mormonit osallistuvat sakramenttiin syömällä leipää ja juomalla vettä. Sakramentti annettiin vertauskuvaksi Jeesuksen Kristuksen ruumiista ja verestä. Voimme käyttää tuon ajan mietiskelemällä, kuinka Jeesus Kristus voi auttaa meitä, ja pohtimalla, kuinka me voimme paremmin pitää liitot, jotka olemme tehneet Hänen kanssaan.

Kun pyhitämme lepopäivän, saamme levätä työviikon paineista ja sen lisäksi osoitamme kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Saamme myös muistutuksen hidastaa kiireistä elämäämme, jotta voimme antaa kiitoksen Luojallemme. Sunnuntai on päivä, jota kannattaa odottaa, koska silloin saamme nauttia niistä asioista, joilla on todella merkitystä.

Kaste ja konfirmointi

Yksi kasteen tarkoituksista on vertauskuvallisesti pestä pois syntimme, mutta jopa Jeesus Kristus, joka eli täydellisen elämän, kastettiin. Jeesus kastettiin, koska se on käsky, ja Hän halusi olla täydellinen esimerkki kuuliaisuudesta taivaallisen Isän jumalalliselle johdatukselle.

Kaste- ja konfirmointitoimitukset ovat meille keino osoittaa, että me olemme halukkaita ottamaan Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme. Se taas tarkoittaa, että meistä tulee kristittyjä ja me teemme parhaamme elääksemme aina sen mukaisesti. Ensiksi, meidät kastetaan siten, että henkilö, jolla on Jumalalta saatu valtuus kastaa, upottaa meidät veteen ja nostaa sitten vedestä. Tämä teko on vertauskuva Jeesuksen Kristuksen kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta, ja se kuvaa myös vanhan elämämme päättymistä ja uuden elämän alkamista Hänen opetuslapsenaan. Kun meidät on kastettu, henkilö, jolla on valtuus, panee kätensä päämme päälle, antaa meille oikeuden ottaa vastaan Pyhän Hengen lahjan ja konfirmoi meidät Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi.

Seuratkaa profeettaa

Oletko koskaan kuullut jonkun henkilön kertovan asiasta yhden puolen ja sitten toisen kertovan toisen puolen ja kumpikin versio kuulostaa todelta? Koska huomiostamme kilpailevat niin monet ihmiset ja mielipiteet, kuinka voimme ratkaista, mihin uskoa? Jumala kutsuu profeettoja ja apostoleja toimimaan puhemiehinään auttaakseen meitä tuntemaan Hänen tahtonsa – ja auttaakseen meitä saamaan selville, mikä on totta. Profeetta on uskollinen ja vanhurskas mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan puolestaan täällä maan päällä. Apostolit ovat profeettoja, jotka Jumala on valinnut Jeesuksen Kristuksen ja Hänen jumalallisuutensa erityisiksi todistajiksi. Jotta profeetat ja apostolit voivat puhua Jumalan puolesta, heillä täytyy olla pappeus eli jumalallinen valtuus, koska tämä pyhä ja vastuullinen tehtävä edellyttää sitä.

Jumala on kutsunut profeettoja kautta historian. Raamatussa kerrotaan sellaisista profeetoista kuten Aadam, Abraham, Mooses, Paavali ja moni muu. Me uskomme, että Jumala on kutsunut profeettoja johtamaan meitä myös tänä aikana. Joseph Smith oli ensimmäinen profeetta, joka kutsuttiin tällä taloudenhoitokaudella eli kirkon tämän ajanjakson aikana, ja siitä asti maan päällä on ollut aina profeetta. Se mies, joka tänä aikana on kutsuttu puhumaan Jumalan puolesta ja johtamaan Hänen kirkkoaan, on nimeltään Russell M. Nelson.

Pyytämällä meitä seuraamaan profeettoja Jumala itse asiassa pyytää meitä pysymään lähellä Häntä, aivan kuten kun Hän pyytää meitä rukoilemaan usein ja lukemaan pyhiä kirjoituksia. Profeettojen kuunteleminen auttaa meitä oppimaan tai kertaamaan, mitä meidän pitää tehdä ottaaksemme vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja tullaksemme kelvollisiksi kaikkiin niihin siunauksiin, jotka Jumala haluaa antaa meille. Jumala lupaa, että ne, jotka seuraavat profeettoja, "ovat Jumalan valtakunnan perillisiä" (Mormonin kirja, Moosian kirja 15:11).

Noudata kymmentä käskyä

Johdettuaan israelilaiset pois orjuudesta Mooses meni Siinainvuoren huipulle puhumaan Jumalan kanssa. Kun Mooses palasi takaisin vuorelta, hänellä oli kivitauluihin kaiverrettuina ne kymmenen käskyä, jotka Herra oli ilmoittanut hänelle. Me noudatamme noita käskyjä nykyään, tuhansia vuosia myöhemmin.

Elä siveyden lain mukaan

Suvunjatkamisvoima on pyhä osa Jumalan suunnitelmaa. Se ilmaisee rakkautta, ja sen avulla mies ja vaimo voivat luoda elämää. Jumala on antanut käskyn, että tätä sukupuolisuhteiden pyhää voimaa ja etuoikeutta saavat käyttää vain mies ja nainen, jotka on vihitty laillisesti avioliittoon. Tätä käskyä nimitetään siveyden laiksi. Se edellyttää ehdotonta pidättäytymistä sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja täydellistä uskollisuutta ja lojaalisuutta puolisolle avioliiton solmimisen jälkeen. Jumala odottaa meidän pitävän ajatuksemme puhtaina ja olevan säädyllisiä pukeutumisessamme, kielenkäytössämme ja teoissamme (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:27–28).  Meidän täytyy myös välttää katsomasta pornografiaa ja ryhtymästä homoseksuaalisiin suhteisiin.

Me ymmärrämme, että siveyden lain periaatteet erottavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon muista ja voivat kuulostaa muun maailman korviin ankarilta, mutta tämän käskyn noudattaminen tuo suuria rauhan, omanarvontunnon ja itsehillinnän siunauksia.

Noudata viisauden sanaa

Se, mitä me suuhun panemme ja mitä emme, on yksi näkyvimmistä uskomme osoituksista ja kumpuaa uskostamme siihen, että ruumiimme on kallisarvoinen lahja Jumalalta. Me uskomme, että Hän on antanut meille johdatusta siihen, kuinka voimme pitää parhaiten huolta ruumiistamme. Hän ilmoitti Joseph Smithille vuonna 1833 terveyslain, jota sanotaan viisauden sanaksi. Viisauden sanassa kielletään alkoholin, kahvin ja teen juominen sekä tupakointi. Se antaa myös ymmärtää, ettemme saa käyttää huumeita emmekä väärinkäyttää lääkkeitä.

Viisauden sanassa meitä kannustetaan myös syömään paljon hedelmiä ja vihanneksia niiden satokautena, paljon viljaa ja kohtuullisessa määrin lihaa. Siinä meitä muistutetaan syömään näitä tuotteita "ymmärtäväisesti ja kiittäen" (Oppi ja liitot 89:11). Tämän selkeän ohjeistuksen lisäksi kirkko opettaa meitä yleensäkin elämään terveellisesti siten, että nukumme riittävästi, harrastamme säännöllisesti liikuntaa ja vältämme äärimmäisiä ruokavalioita. Viisauden sana osoittaa meille, että Jumala on kiinnostunut sekä fyysisestä terveydestämme että hengellisestä terveydestämme. Kieltämällä käyttämästä sellaista, mikä voi muuttua riippuvuudeksi, se tähdentää, kuinka tärkeä on vapaa tahtomme. Kun me tulemme riippuvaisiksi jostakin kuten tupakasta tai alkoholista – ja sama pätee kaikkeen muuhunkin riippuvuuskäyttäytymiseen – me annamme sille määräysvallan. Kykymme tehdä omia päätöksiä ja hallita omaa elämäämme heikkenee.

Koska syy, jonka vuoksi tulemme maan päälle, on oppia ja kehittyä tekemällä omia päätöksiämme, voimme ymmärtää, miksi Jumala kehottaa meitä pysymään erossa sellaisesta, mikä haittaa vapaan tahtomme käyttöä. Kun me noudatamme viisauden sanaa, Jumala lupaa meille sekä paremman terveyden että myös "viisautta ja suuria tiedon aarteita" (Oppi ja liitot 89:19). Eläminen viisauden sanan mukaan on keskeinen tekijä, joka auttaa meitä ottamaan vastaan Jumalan Hengen johdatusta.

Noudata kymmenysten lakia

Kun annamme takaisin osan siitä, millä Herra meitä siunaa, voimme osallistua Hänen työhönsä maan päällä. Kymmenysten maksaminen tarkoittaa sitä, että annamme kirkolle kymmenesosan tuloistamme, jotta se voidaan käyttää Jumalan työhön täällä maan päällä. Joidenkin ihmisten mielestä se kuulostaa vaikealta, mutta sitä se ei ole – se on siunaus. Muinaisista ajoista lähtien Jumala on pyytänyt kansaansa noudattamaan kymmenysten lakia.

Kymmenesosa tuloistamme saattaa kuulostaa paljolta etenkin monille meistä, joista jo tuntuu, että elämme rahavarojemme äärirajoilla. Mutta jos me noudatamme kymmenysten lakia, Jumala lupaa avata meille taivaan ikkunat ja vuodattaa meille siunausta, niin ettei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan (ks. Mormonin kirja, Kolmas Nefi 24:10; ks. myös Malakian kirja 3:10).

Siunaus voi tulla monessa muodossa. Joskus meitä siunataan yksinkertaisesti siten, että kykenemme tulemaan toimeen vähemmällä tai löydämme sellaisia keinoja säästää rahaa, jotka eivät vähennä onnellisuuttamme. Usein se yksinkertainen teko, että annamme pois 10 prosenttia palkastamme, saa meidät budjetoimaan jäljelle jäävät 90 prosenttia tarkemmin, ja eläminen talousarviota noudattaen saa aina rahat riittämään pidempään. Missä muodossa siunaus sitten tuleekin, kymmenysten maksaminen muistuttaa meille, että se, mikä on Jumalan, kestää kauemmin kuin se, mikä on maailmasta. Se auttaa meitä myös muistamaan, että kaikki, mitä meillä on, tulee Jumalalta, ja me voimme osoittaa kiitollisuutemme Häntä kohtaan antamalla pienen osuuden takaisin.

Noudata paaston lakia

Jumala pyytää meitä paastoamaan eli olemaan kerran kuukaudessa kahden peräkkäisen aterian ajan ilman ruokaa ja juomaa. Jos terveys tai ikä (kuten pikkulapsilla) asettaa esteitä, paastoaminen voidaan mukauttaa yksilöllisiin olosuhteisiin. Mutta paastoaminen ilman rukoilemista on joidenkin mielestä pelkästään nälkäisenä olemista. Me valitsemme erityisen tarpeen tai kysymyksen, joka meillä on, ja paastotessamme rukoilemme siihen apua. Mooses, Daavid, Ester, Jeesus ja monet muut paastosivat päästäkseen lähemmäksi Jumalaa ja ollakseen vastaanottavaisempia Hänen johdatukselleen. Huomaamme, että kun paastoamme ja rukoilemme uskossa, me olemme nöyrempiä ja kykenevämpiä tuntemaan Jumalan rakkautta ja ymmärtämään Hänen tahtoaan. Paastoaminen osoittaa myös, että olemme halukkaita ja kykeneviä hallitsemaan ruumiimme haluja, mikä voi auttaa meitä, kun tarvitsemme sellaista voimaa muissa koettelemuksissa.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko varaa jokaisen kuukauden ensimmäisen sunnuntain ajankohdaksi, jolloin jäseniä pyydetään paastoamaan. Meitä kannustetaan antamaan näinä päivinä paastouhri, joka on rahalahjoitus (vähintään kahden aterian arvoinen) niiden köyhien auttamiseen, jotka tarvitsevat ruokaa tai asunnon. Tällä tavoin paaston laki muistuttaa meitä paitsi siitä, että Jumala on taivaallinen Isämme, joka vastaa aina kun me kutsumme Häntä, niin myös siitä, että ympärillämme olevat ihmiset ovat veljiämme ja sisariamme, ja että

Noudata ja kunnioita lakia

Me uskomme, että tulee noudattaa sen maan lakeja, jossa elämme (Kallisarvoinen helmi, Uskonkappaleet 12).  Mormoneja neuvotaan olemaan hyviä kansalaisia, osallistumaan siviilihallintoon ja poliittiseen toimintaan sekä palvelemaan yhteiskunnassa ahtiivisina ja huolehtivina kansalaisina.

Älykästä kuuliaisuutta

Jumala ei halua, että me noudatamme Hänen jumalallista johdatustaan sokeasti tai rangaistuksen pelossa. Hän haluaa meidän olevan älykkään kuuliaisia omasta vapaasta tahdostamme. Meidän pitää hankkia oma todistus eli vakaumus siitä, että käskyt tulevat tosiaan Häneltä ja auttavat meitä elämään onnellisempaa elämää. Tällaisen todistuksen hankkimiseen meidän täytyy käyttää uskoa. Meillä pitää olla todellinen halu, ja meidän pitää olla auliita tekemään se työ, joka näiden asioiden tietämiseen tarvitaan.
Mormonin kirjassa taivaallinen Isä antaa seuraavan lupauksen:

Voimme jokainen itse tietää, että nämä asiat ovat totta. Kun me tiedämme, että jokin on totta, me haluamme elää sen mukaan koko loppuelämämme. Käskyt eivät tunnu etäisen Jumalan antamilta mielivaltaisilta säännöiltä. Ne tuntuvat jumalalliselta johdatukselta, joka auttaa meitä suunnistamaan läpi maanpäällisen elämän sekasortoisuuden. Näemme tämän johdatuksen noudattamisen tuomat hyödyt jokapäiväisessä elämässämme ja tunnemme suurempaa rauhaa ja hengellisyyttä.