ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kristuksen kirkko

Jeesuksen Kristuksen kirkko

Kun me seuraamme Jeesusta Kristusta, Hän lupaa meille monia asioita, kuten vastauksia rukouksiimme ja levon sielullemme. Me kaikki tarvitsemme hieman lepoa. Meillä kaikilla on vaikeuksia. Meille kaikille Hän sanoo: Laske kuormasi. Anna minun kantaa taakkasi. Käänny pimeydestä valoon. Hän lupaa myös rauhaa. "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. – – Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:27.)

Tiekartta taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luo esitetään palautetussa evankeliumissa, jota Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa opetetaan. Se alkaa siitä, että ottaa kasteen Kristuksen laumaan ja osallistuu Hänen pyhiin toimituksiinsa ja Hänen kirkkonsa toimintaan. Matka jatkuu rakastavassa seurakunnassa, jonka tarkoituksena on kohottaa ja tulla kohotetuksi – ja saada viimein pelastus Jumalan valtakuntaan.

Jäsenemme

Sitä on vaikea kuvitella, kun ottaa huomioon, että kun kirkko perustettiin vuonna 1830, siinä oli vain muutamasta jäsenestä koostunut seurakunta. Toisin kuin monet luulevat, nykyään vain 14 prosenttia kirkon jäsenistä asuu Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja yli puolet jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella. Kirkolla on yli 30 000 seurakuntaa ja yli 140 temppeliä eri puolilla maailmaa. Kirkko julkaisee kuukausittain lehtiä 50 kielellä ja on painattanut yli 150 miljoonaa kappaletta Mormonin kirjaa 93 kielellä. Yli 88 000 lähetyssaarnaajan avulla, joita on yli 160 maassa, kirkon jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Joka sunnuntai me kokoonnumme paikallisissa seurakunnissa palvelemaan Jumalaa ja oppimaan. Piispa tai seurakunnanjohtaja käyttää monia tunteja viikossa vapaaehtoistyöhön johtaen seurakuntaansa ja saamatta siitä mitään palkkaa.

Tutustu jäseniimme

Palvelemme kirkossa

Oletetaan, että naapurimme sairastuu. Hän rukoilee palavasti, että Jumala auttaisi häntä parantumaan, antaisi hänelle rauhaa ja auttaisi häntä pitämään huolta lapsistaan. Jumala kuulee hänen rukouksensa ja lähettää jonkun meistä auttamaan. Jos kuuntelemme Hänen kehotuksiaan, tiedämme, että naapurimme tarvitsee käyntiä luonaan, apua lastensa kanssa ja mahdollisesti lämpimän aterian. Kun me palvelemme toisiamme, me palvelemme Jumalaa. Me palvelemme vapaaehtoisesti myös seurakunnassamme, kuten opetamme pyhäkoulussa, työskentelemme nuorten kanssa, järjestämme palveluhankkeita ja pidämme huolta kirkkorakennuksesta.

Temppelin siunauksia

Miksi mormonit rakentavat temppeleitä 03:14

Mikä voisikaan tuoda sen suurempaa rauhaa kuin tieto siitä, että voit elää perheesi kanssa sen jälkeen kun olet kuollut. Pyhien temppeleidemme, joita on yli 140, keskeinen tarkoitus on yhdistää perheet iankaikkisuudeksi. Kun mies ja nainen vihitään temppelissä, heidän avioliittonsa ei pääty kuolemaan vaan voi kestää ikuisesti. Temppelissä jäsenet voivat myös tehdä tärkeitä toimituksia niiden sukulaisten puolesta, jotka ovat kuolleet ennen kuin heillä oli tilaisuus tulla kastetuiksi kirkkoon. Se merkitsee sitä, että he voivat ottaa vastaan Jumalan pelastussuunnitelman vielä kuolemansa jälkeenkin. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan minkä tahansa temppelimme kauniiseen ympäristöön. He voivat myös osallistua avointen ovien tilaisuuksiin, jotka järjestetään ennen kuin temppeli vihitään pyhään työhönsä. Sen jälkeen vain kelvolliset mormonit voivat mennä sinne.

Liittokansa

Liitto on vakava sopimus Jumalan ja Hänen lastensa välillä. Kun teemme pyhiä lupauksia pitää Jumalan käskyt, meistä tulee liittokansaa. Herra on opettanut: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:15). Hän rakastaa meitä auttamalla meitä palaamaan luokseen. Liitoista tulee päteviä, kun me osallistumme pyhään seremoniaan nimeltä toimitus. Toimituksen suorittajan täytyy olla sellainen henkilö, jolla on Jumalalta saatu valtuus.

Jesus is baptised by JohnEnsimmäinen niistä on kaste. Kaste avaa portin tielle, joka johtaa meidät takaisin Hänen luokseen. Tämä liitto on lupaus, jonka annamme, että seuraamme Jeesusta Kristusta koko elämämme ajan. Se on vertauskuva vanhan elämämme päättymisestä ja uuden elämän alkamisesta Kristuksen opetuslapsena. Kun jatkamme kulkuamme tiellä takaisin Jumalan luo, teemme muita liittoja ja otamme vastaan muita toimituksia. Kelvolliset miehet voidaan asettaa pappeuteen. Temppeleissämme yksi tärkeimmistä liitoista, mitä teemme, on vihkimistoimitus, joka yhdistää miehen ja naisen yhteen iankaikkisuudeksi. Heidän lapsensa voivat sitten kuulua heidän iankaikkiseen perheeseensä.

Opi lisää Jumalan käskyistä

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

On vaikea kuvitella, että se, mitä on kirjoitettu yli tuhat vuotta sitten, voisi auttaa meitä nyt. Mutta koska Jumalan viisaus on ajatonta, voimme lukea pyhiä kirjoituksia ja toteuttaa niiden opetuksia käytännössä tänä aikana. Ne ovat oppaita, jotka auttavat meitä kohtaamaan tämän elämän haasteet. Ne ovat myös kaikkien aikojen innostavinta kirjallisuutta sekä tarjoavat toivoa ja lohtua jokaiseen tilanteeseen. Jumala pyytää meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksiaan, jotta tietäisimme Hänen tahtonsa. Me pidämme seuraavia kirjoja pyhinä kirjoituksina: Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.

Lisää tietoa Mormonin kirjasta ja Raamatusta

Rukoileminen usein

Kuka tahansa voi rukoilla missä tahansa ja milloin tahansa. Me voimme polvistua, istua tai seistä, rukoilla ääneen tai mielessämme, rukoilla ryhmässä tai itseksemme. Jumala kuulee meitä, rukoilimmepa millä tavalla tahansa, ja vastaa meille. Rukoileminen on niin helppoa ja yksinkertaista, ettemme kenties arvosta sitä, millainen etuoikeus se on. Se on suora kommunikointikanava meidän ja taivaallisen Isämme välillä. Hän haluaa auttaa meitä kaikissa ongelmissamme ja kysymyksissämme. Vaikka Hän ei ehkä aina vastaa aivan heti tai sillä tavoin kuin odotamme, me uskomme pyhiin kirjoituksiin, joissa sanotaan: "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan." (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:7.)

Johtajiemme tukeminen

Mormonit ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä, ja he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa, jonka he saavat tietää Hänen profeetaltaan ja apostoleiltaan. Se tarkoittaa sitä, että me kuuntelemme rukoillen heidän sanojaan, tuemme heitä ja rukoilemme heidän hyvinvointinsa puolesta. Niin naiset kuin miehetkin palvelevat lähetystyössä, heillä on johtotehtäviä, he osallistuvat johtavien neuvostojen kokouksiin ja opettavat vakituisesti sekä pitävät rukouksia seurakunnan jumalanpalveluksissa. Naiset johtavat kirkossa useita maailmanlaajuisia järjestöjä, kuten Apuyhdistystä, joka on suurin naisjärjestö maailmassa, Nuorten Naisten järjestöä, joka palvelee 12–18-vuotiaita nuoria naisia, sekä Alkeisyhdistystä, jossa opetetaan 1,5–12-vuotiaita lapsia. Palvelumahdollisuuksia on lähes loputtomasti, ja työskentelemällä yhdessä kirkkoon kuuluvat naiset ja miehet pyrkivät vastaamaan Vapahtajan opetuslapsilleen esittämään kutsuun ruokkia Hänen lampaitaan (Evankeliumi Johannneksen mukaan 21:16–17).

Valmistautumista

Tuntuu siltä, että lähes viikoittain saamme kuulla jostakin uudesta katastrofista jossakin päin maailmaa. Katastrofeja voi kuitenkin tapahtua myös omassa kodissamme. Näitä voivat olla työpaikan menettäminen, musertava velka, vakava loukkaantuminen, asuntolaina, jota emme pysty enää maksamaan, ja niin edelleen. Me uskomme, että sellaisiin haasteisiin täytyy varautua mahdollisimman hyvin. Meitä neuvotaan esimerkiksi hankkimaan riittävä varasto ruokaa ja juomavettä sekä vararahasto.

Humanitaarinen apu ja huoltotyöpalvelut

Kun maanjäristykset ja tulvat saavat aikaan tuhoa kautta maailman, kirkko on miltei aina paikalla tarjoamassa sen jäsenten antamaa apua. Me emme syrji ketään uskonnollisen suuntautumisen, etnisen taustan tai kansallisuuden vuoksi. Apua saaneita maita on 147, ja annetun avun arvo on vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Tämä kaikki kuuluu Jumalan suunnitelmaan, että me kannamme toistemme kuormia ja olemme Hänen käsinään maan päällä. Kirkon huoltotyöohjelma auttaa apua tarvitsevia ihmisiä myös omalla paikkakunnallasi tarjoamalla väliaikaista apua kuten ruokaa ja vaatteita sekä apua työpaikan etsinnässä. Vastineeksi tästä avusta avunsaajille annetaan tilaisuus tehdä työtä, jos se on heille mahdollista.

Kymmenykset ja paastouhrit

Herra on neuvonut meitä maksamaan kymmenesosan tuloistamme kymmenyksinä, jotka käytetään Hänen kirkkonsa hyväksi täällä maan päällä. Kirkossa ei ole palkkapapistoa. Niille, jotka maksavat kymmenykset, Jumala on luvannut suuria siunauksia. Maksamalla kymmenykset voimme myös osoittaa, etteivät aineelliset asiat ja rikkauksien kerääminen ole elämämme tärkeimpiä tavoitteita. Kymmenykset eivät ole mikään uusi asia. Ne tunnettiin jo Vanhan testamentin aikaan ennen Kristuksen syntymää (ks. Malakian kirja 3:8–10). Kerran kuukaudessa me myös paastoamme eli emme syö emmekä juo mitään kahdella peräkkäisellä aterialla vaan annamme vähintään noiden kahden aterian arvoisen rahasumman paastouhrina. Piispat voivat käyttää tämän lahjoituksen huolenpitoon alueellaan asuvista avuntarvitsijoista.

Hänen sanansa julistaminen

Sitä yli 88 000 kokoaikaista lähetyssaarnaajaamme tekevät. Olet saattanut nähdä heitä kotikaupunkisi kaduilla. Heidät on helppo huomata, koska he kulkevat pareittain, ovat pukeutuneet tummaan pukuun tai leninkiin ja käyttävät nimikylttiä. Useimmat heistä ovat alle 25-vuotiaita nuoria, mutta monet ovat eläkeläisiä, jotka myös haluavat palvella. Heidän sitoutumisensa ja omistautumisensa on vaikuttavaa, kun ottaa huomioon, että useimmat heistä palvelevat 1½–2 vuotta ja rahoittavat oman lähetystyönsä kokonaan lukuun ottamatta matkustamista työkentälleen ja sieltä takaisin. "Ne olivat elämäni parhaat kaksi vuotta!" Näin lähetystyöstä kotiin palaavat lähetyssaarnaajat usein kertovat.

Me myös levitämme ja opetamme Kristuksen sanaa kotona, naapurustossamme ja seurakunnissamme. Kaikki mormonit, myös lapset ja nuoret, pitävät evankeliumiaiheisia puheita puhujakorokkeelta kirkossamme. Me opetamme evankeliumin oppeja Alkeisyhdistyksessä (lasten järjestö), Nuorissa Miehissä ja Nuorissa Naisissa (nuortemme järjestöt).

Me opetamme evankeliumin oppeja Alkeisyhdistyksessä (lasten järjestö), Nuorissa Miehissä ja Nuorissa Naisissa (nuortemme järjestöt), Apuyhdistyksessä (aikuisille naisille) ja pappeusluokissa (miehille). Me opetamme viikolla uskontoa teini-ikäisille ja korkeakouluikäisille jäsenille. Olennainen osa elämäämme on levittää sanomaa Jumalasta sanoillamme ja teoillamme.

Tapaa mormonilähetyssaarnaajat omalla paikkakunnallasi

Lähimmäistemme auttaminen

Me julistamme Jumalan sanaa, kun teemme Hänen työtään. Se tarkoittaa sitä, että ulotamme apumme oman seurakuntamme ulkopuolelle. Se tarkoittaa muun muassa yhteiskunnallista palvelua sekä köyhien ja tarvitsevien auttamista. Kristus on sanonut:

"Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle" (Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:40).

Varhaiset mormonit saivat kestää paljon vainoa, koska heidän naapurinsa pitivät heitä kaupankäyntiin liittyvänä, poliittisena ja uskonnollisena uhkana. Vielä nykyäänkin jotkut pitävät meitä pilkkanaan siksi, etteivät jotkin uskonkäsityksemme ole valtavirran mukaisia, kun emme käytä alkoholia, pysymme täysin siveellisinä ennen avioliittoa ja pukeudumme säädyllisesti. Kirkkomme johtajat kannustavat meitä aina tuomaan muita laumaan ja kunnioittamaan ja ihailemaan maailman uskontoja, ja he varoittavat meitä käyttäytymästä omahyväisesti.

Sukututkimus

"Miksi niin voimakas kiinnostus sukututkimukseen?" meiltä kysytään usein. Koska me uskomme, että temppeliemme suurimpia siunauksia ovat seremoniat, joilla mies, nainen ja lapset yhdistetään iankaikkiseksi perheeksi. Me haluamme, että jokaisella on mahdollisuus nauttia siitä – jopa esivanhemmillamme, jotka ovat jo kuolleet – joten me suoritamme näitä ja muita temppeliseremonioita heidän puolestaan sijaistoimituksina. Niillä, jotka ovat kuolleet, on sitten mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä ne henkimaailmassa. Siitä syystä sukututkimus ja sukuhistoria ovat tärkeä edeltäjä kuolleiden puolesta tehtävässä temppelityössä.

Koska miljoonilla ihmisillä kautta maailman on omat syynsä olla kiinnostuneita sukututkimuksesta, annamme vapaasti jokaisen käyttää mikrofilmikokoelmiamme ja digitalisoituja asiakirjojamme. Itse asiassa sukututkimuskirjasto Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa on suurin sukututkimuskirjasto maailmassa, ja sen kautta pääsee käsiksi moniin asiakirjakokoelmiin, joissa on tietoa yli kahdesta miljardista kuolleesta henkilöstä. Ylläpidämme myös yhtä suosituimmista sukututkimuspalveluista, jota voi käyttää verkossa maksutta sivustolla www.familysearch.org. Sivustolla on miljardi nimeä yli 110 maasta ja territoriosta. Asiakirjojen joukossa on mm. vuoden 1880 Yhdysvaltain väestölaskenta-, vuoden 1881 Kanadan väestölaskenta- ja vuoden 1881 Britannian väestölaskenta-asiakirjat, Ellis Islandin tietokanta sekä Freedmanin pankkitoiminnan asiakirjat.

Miksi sukututkimus on tärkeää?