ComeuntoChrist.org Koko maailma

Lähetystyö

Lähetystyökirkko

Kuvittele, että olet löytänyt parannuskeinon syöpään. Kuinka innokkaasti levittäisit uutista löydöstäsi? Kenelle kertoisit? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on parannuskeino hyvin moniin elämän ongelmiin, ja siksi mormonit haluavat kertoa iankaikkisen elämän hyvästä uutisesta yhtä innokkaasti.

Herran kirkko on aina ollut lähetystyökirkko. Jeesuksen Kristuksen elämä oli täydellinen esimerkki lähetystyöstä. Palvellessaan maan päällä Hän opetti evankeliumia kaikkina aikoina, kaikkialla ja kaikenlaisille ihmisille. Jeesus opetti oppineita miehiä temppelissä, synnintekijöitä, uskollisia ja epäuskoisia. Hän myös kutsui apostoleja ja muita opetuslapsia saarnaamaan evankeliumia, jotta useammat ihmiset voisivat kuulla Hänen evankeliuminsa siunauksista. Suurin osa heidän saarnaamisestaan Kristuksen elinaikana oli heidän omalle kansalleen juutalaisille. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus kävi apostoliensa luona ja lähetti heidät saarnaamaan evankeliumia pakanoille. Hän antoi heille käskyn: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille" (Evankeliumi Markuksen mukaan 16:15).

Miksi mormonit lähettävät lähetyssaarnaajia eri puolille maailmaa

Se, että mormonit tekevät lähetystyötä, on yksi kirkon tunnistettavimmista ominaispiirteistä. Tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa kymmenet tuhannet lähetyssaarnaajat kävelevät, pyöräilevät tai ajavat autolla, jakavat Mormonin kirjoja ja kertovat evankeliumista tapaamilleen ihmisille. Miksi nämä ihmiset, joista useimmat ovat alle 25-vuotiaita, jättävät vapaaehtoisesti kotinsa ja omalla kustannuksellaan pyhittävät osan elämästään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin saarnaamiseen?

Herra on sanonut: "[Julista] minun evankeliumiani maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin, – – todista joka paikassa, kaikille ihmisille" (Oppi ja liitot 66:5, 7). Me suhtaudumme tuohon käskyyn vakavasti ja etsimme tilaisuuksia jakaa niitä siunauksia, joita olemme saaneet elämällä evankeliumin mukaan, kaikkien mahdollisten ihmisten kanssa. Jeesus on opettanut: "Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:5). Koska tiedämme, että tietyt toimitukset kuten kaste ovat meille välttämättömiä voidaksemme palata elämään taivaallisen Isämme luona, tunnemme pakottavaa tarvetta jakaa tämän siunauksen kaikkien mahdollisten ihmisten kanssa. Tärkein tehtävämme kirkkona on, että mahdollisimman moni ihmislapsi saa pelastuksen ja korotuksen. Samalla kun teemme työtä oman pelastuksemme eteen, haluamme auttaa lähellämme olevia tekemään samoin. Koska me olemme kaikki taivaallisen Isämme poikia ja tyttäriä, niin mitä useampi meistä voi oppia ja pitää Hänen käskynsä ja nauttia iankaikkisesta elämästä, sitä onnellisempia me kaikki olemme.

Mitä lähetyssaarnaajat tekevät

Suurin osa kirkon lähetyssaarnaajista on noin 20-vuotiaita, mutta monet jäsenet tarjoutuvat palvelemaan myös eläkkeelle jäätyään. Kaikki lähetystyöhön halukkaat lähettävät anomuksensa kirkon keskustoimistoon ja saavat kutsun jollekin tietylle lähetyskentälle, joita on eri puolilla maailmaa. He viettävät muutaman viikon koulutuskeskuksessa, jossa jotkut heistä opettelevat uutta kieltä ja he kaikki opiskelevat ja harjoittelevat tarmokkaasti evankeliumin opettamista. Sitten he lähtevät heille osoitetulle lähetyskentälle ja aloittavat palvelemisensa. Lähetyssaarnaajien elämä on täysin omistettu Jeesuksen Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemiseen. He maksavat omat kulunsa ja lykkäävät opiskelua, seurustelua ja työntekoa kaksi vuotta voidakseen keskittyä täysin Herran työn tekemiseen.

Tavallinen lähetyssaarnaajan aamu voisi olla sellainen, että hän herää klo 6.30, tutkii pyhiä kirjoituksia ja tapaa uusia ihmisiä, joille kertoa evankeliumista. Iltapäivään voisi sisältyä keskustelua evankeliumin opeista niiden ihmisten kanssa, joita hän ja hänen toverinsa ovat tavanneet, ja vapaaehtoista palvelutyötä paikkakunnalla. Hyvänä iltana he opettavat evankeliumia siitä kiinnostuneille ihmisille ja auttavat näitä oppimaan, mitä Jumalan käskyt ovat, ja pitämään ne, tai he osallistuvat jonkun sellaisen kastetilaisuuteen, joka on päättänyt liittyä kirkkoon. He palaavat kotiin noin klo 21.30 ja käyvät nukkumaan yleensä uupuneina ja onnellisina.

Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja

Evankeliumia vievät eteenpäin muutkin kuin kokoaikaiset lähetyssaarnaajamme. Koska me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on tie todelliseen onneen, haluamme kertoa siitä mahdollisimman monille ystävillemme ja sukulaisillemme. Me uskomme, kuten Pietari opettaa Uudessa testamentissa, että meidän tulee olla

Tietenkin vakuuttavin todistus on sellaisen henkilön hyvä, onnellinen elämä, joka elää Kristuksen opetusten mukaan, mutta me ajattelemme myös, että omista kokemuksista kertominen muille on hieno tapa kutsua heitä saamaan enemmän tietoa Jeesuksesta Kristuksesta.

Evankeliumin eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Monet meistä pelkäävät, että loukkaamme ystäviämme, vaikutamme tunkeilevilta tai sanomme jotakin, mikä saatetaan tulkita väärin. Keräämme rohkeutta ja yritämme parhaamme mukaan löytää tavan puhua siitä, kuinka paljon evankeliumi merkitsee meille, kunnioittaen samalla muiden ihmisten uskonkäsityksiä ja valintoja. Olemme innoissamme siitä, kun ystävät jakavat kanssamme evankeliumin mukaisen elämän tuoman ilon. Se voi tapahtua osallistumalla kirkon kokouksiin ja toimintoihin viikolla ja tapaamalla lähetyssaarnaajat, jotta he voivat kertoa ystävillemme, kuinka evankeliumi voi olla siunaukseksi heidän elämässään. Jos haluat ilahduttaa mormonia, kysy, voitko tulla käymään heidän kirkossaan. Me kuitenkin rakastamme ystäviämme, ottivatpa he vastaan kirkkomme opetukset tai eivät.

Palvelu kristillisessä lähetystyössä

Lähetyssaarnaajat kertovat vain yhdestä asiasta – Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Kuten Nefi, "me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa" (Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 25:26). Voi tuntua oudolta keskittää elämämme niin kokonaisvaltaisesti Jeesukseen Kristukseen, mutta evankeliumin viisaudet soveltuvat kaikkeen aina elämän tarkoituksesta siihen, kuinka suhtaudumme työhömme, kuinka tulemme toimeen muiden kanssa, ja jopa siihen, kuinka pidämme huolta kehostamme. Jeesuksen Kristuksen opetuksilla on enemmän voimaa tuoda kestävää onnea kuin kaikella sillä menestyksellä ja mielihyvällä, jota maailma voi tarjota. Jokainen sanoma, joka mormonilähetyssaarnaajilla on, keskittyy Häneen ja siihen, kuinka Hänen sovituksensa ja toimitusten ansiosta me voimme palata elämään taivaassa taivaallisen Isämme ja perheemme kanssa.

Lähetyssaarnaajia ympäri maailmaa

Eri puolilla maailmaa palvelee yli 88 000 lähetyssaarnaajaa 405 lähetyskentällä. He tekevät käännytystyötä jokaisessa sellaisessa maassa, jossa hallitus ja poliittinen ilmapiiri sen sallivat. Monet lähetyssaarnaajat oppivat rakastamaan aluetta, jolla he palvelevat, siinä määrin, että kotiin palaaminen lähetystyöpalvelun jälkeen on vaikeampaa kuin alun perin kotoa lähteminen. Kotiin palatessaan he ovat niiden kansakuntien ja kulttuurien asiantuntevia puolestapuhujia, joiden keskuudessa he palvelivat.