ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mormonin kirja

Jumalan sana

Pyydä ilmainen Mormonin kirja

Lähetyssaarnaajat antavat Mormonin kirjoja kaikkialla maailmassa juuri nytkin, kun luet tätä. Mikä tämä kirja siis on? Jos Mormonin kirjoja annetaan ilmaiseksi, miksi niin monet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet pitävät sitä yhtenä arvokkaimmista tavaroistaan? Millainen kirja voi saada niin monet lukijat muuttamaan elämänsä, mielensä ja sydämensä? Millainen kirja voi vastata elämän kysymyksiin, jotka vaikuttavat sellaisilta, ettei niihin ole vastausta?

Mormonin kirja on Jumalan sanaa aivan kuten Raamattu. Se on pyhä kirja, jonka muoto ja sisältö on samankaltainen kuin Raamatussa. Kummassakin kirjassa on Jumalan profeetoille ilmoittamaa opastusta sekä eri sivilisaatioiden uskonnollista historiaa. Raamatun ovat kirjoittaneet Israelin maassa ja sitä ympäröivillä alueilla asuneet ihmiset, ja se on kirjoitettu heistä ja kertoo aina maailman luomisesta hieman Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeiseen aikaan. Mormonin kirja taas sisältää sellaisten ihmisten historian, jotka elivät Amerikan mantereella noin 600 eKr. – 400 jKr, ja kertomuksen Jumalan kanssakäymisestä heidän kanssaan. Mormonin kirjan profeetat tallensivat Jumalan kanssakäymisen kansansa kanssa, ja Mormon-niminen profeetta kokosi ne kultalevyihin.

Ennen kuin nämä uskolliset kristityt kuolivat, heidän aikakirjansa kätkettiin turvalliseen piiloon. Joseph Smith sai haltuunsa nämä muinaiset aikakirjat vuonna 1827, ja Jumalan lahjan ja voiman avulla Joseph kykeni kääntämään muinaiset kirjoitukset siihen muotoon kuin ne ovat meillä nykyään. Mormonin kirja yhdessä Raamatun kanssa todistaa, että Jeesus Kristus on jumalallinen Lunastajamme ja että elämällä Hänen evankeliuminsa mukaan me voimme kokea rauhaa tässä elämässä ja iankaikkista onnea tulevassa elämässä.

Käännetty Jumalan voiman avulla

Kun Joseph Smith oli 21-vuotias, Moroni-niminen enkeli antoi hänelle muinaisia aikakirjoja. Joseph oli saanut vain vähän koulutusta, eikä hän osannut sitä muinaista kieltä, jota oli kirjoitettu kullasta valmistettuihin metallilevyihin, mutta hän kykeni kääntämään levyt, koska Jumala antoi hänelle lahjan ja voiman tehdä niin. Kääntäminen vei vajaat kolme kuukautta, ja vuonna 1830 Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa Mormonin kirjaa painettiin 5 000 kappaletta. Jumala valitsi Josephin profeetaksi, näkijäksi, ilmoituksensaajaksi ja kääntäjäksi palauttamaan Jeesuksen Kristuksen kirkon nykyaikana, ja Mormonin kirja oli tuon palauttamisen kannalta välttämätön. Joseph Smith sai poikkeuksellisen tehtävän, ja koska hän piti itsensä kelvollisena taivaan siunauksiin, hän kykeni tuomaan Mormonin kirjan maailmalle.

Lisää tietoa Joseph Smithistä

Mormonin kirja todistaa Kristuksesta

Me uskomme, että usko Jeesukseen Kristukseen on ensimmäinen vaihe evankeliumin ymmärtämisessä ja sen iankaikkisen onnen saamisessa, jota Jumala, meidän taivaallinen Isämme, haluaa meidän saavan. Mutta mistä tuo usko tulee? Kuinka me voimme oppia uskomaan, että Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, jos emme tiedä, kuka Hän on tai mitä Hän teki? Me voimme kasvattaa uskoa Jeesukseen Kristukseen lukemalla Hänestä pyhistä kirjoituksista ja rukoilemalla, että tietäisimme, onko se, mitä olemme lukeneet, totta.

Mormonin kirjan nimisivulla sanotaan, että kirjan tarkoituksena on saada meidät kaikki vakuuttuneiksi siitä, "että JEESUS on KRISTUS, IANKAIKKINEN JUMALA, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille." Se on kirjoitettu, jotta me saisimme toden tiedon Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen tehtävästään maan päällä. Mormonin kirja vahvistaa sen, mitä opimme Raamatusta, eli että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka tuli maan päälle auttamaan meitä voittamaan syntimme. Mormonin kirjan kansat, nefiläiset ja lamanilaiset, tallensivat todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta. Monet profeetoista, jotka kirjoittivat aikakirjoja, joista Mormonin kirja koostuu, näkivät Kristuksen henkilökohtaisesti aivan kuten apostoli Paavali, joka tallensi kokemuksensa Raamattuun (ks. Apostolien teot 9:3–6). Kirjan kohokohta on Jeesuksen ilmestyminen kaikille nefiläisille pian sen jälkeen kun Hän oli noussut kuolleista. Hän siunasi heitä, opetti heille evankeliumiaan ja sanoi:

Mormonin kirja ja Raamattu tukevat toisiaan

Jotkut ihmiset ajattelevat, että koska me luemme Mormonin kirjaa, me emme lue Raamattua. Se ei yksinkertaisesti ole totta. On kuin sanoisi, ettemme syö appelsiineja, koska syömme omenoita. Molemmat ovat hyviä hedelmiä! Mormonin kirja ei korvaa Raamattua. Itse asiassa koska sekä Mormonin kirjassa että Raamatussa on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi kuten se ilmoitettiin eri sivilisaatioille, niiden tutkiminen yhdessä voi selkiyttää joitakin käsitteitä, joita on vaikea ymmärtää. Mormonin kirja kehottaa meitä lukemaan Raamattua ja vahvistaa, että sen sanoma on tosi (Mormonin kirja 7:8–10). Ja Raamatussa Jeesus sanoi apostoleilleen: "Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen." (Evankeliumi Johanneksen mukaan 10:16.) Kristus kävi näiden "muiden lampaiden" luona Amerikan mantereella ylösnousemuksensa jälkeen ja opetti nefiläisille saman sanoman, jonka Hän oli opettanut ihmisille Israelissa. Mormonin kirjassa tehdään selväksi, että Jeesuksen Kristuksen sanoma ja Hänen sovituksensa eivät ole vain yhtä ihmisryhmää varten kerrallaan. Ne ovat jokaista varten kaikkialla, maailman alusta sen loppuun asti. Se, että meillä on Mormonin kirja toisena todistuksena Jeesuksesta Kristuksesta, muistuttaa meitä siitä, että Hän on tietoinen meistä jokaisesta.

Mormonin kirja vastaa sielun kysymyksiin

Useimmilla meistä on mielemme pohjalla vaikeita kysymyksiä – sellaisia, joihin kukaan muu ei oikein voi vastata meille. Jotkin ovat kauaskantoisia kysymyksiä olemassaolostamme kuten

Pyydä ilmainen
Mormonin kirja.

Kun luemme Mormonin kirjaa, saamme tietoa evankeliumista ja Jumalan onnensuunnitelmasta. Tieto näistä asioista auttaa meitä näkemään kysymyksemme iankaikkisesta näkökulmasta. Esimerkiksi pyhien kirjoitusten kohdasta, jossa sanotaan, että tämä elämä on "aika valmistautua kohtaamaan Jumala", saamme tietää, että me olemme edelleen olemassa kuolemamme jälkeen ja että pitämällä käskyt me voimme palata taivaaseen (Alman kirja 12:24). Saamme tietää myös, että parannuksen tekeminen, anteeksianto ja liitto palvella muita ovat välttämättömiä iankaikkiselle pelastuksellemme. Mihin tahansa näistä sielun kysymyksistä voidaan vastata Jeesuksen Kristuksen evankeliumin avulla, joka on Mormonin kirjassa.

Mormonin kirja lähentää ihmisiä Jumalaan

Jotkin kuvaukset Jumalasta saavat Hänet kuulostamaan abstraktilta ja vaikealta lähestyä tai vihaiselta ja kostonhimoiselta, mutta Mormonin kirjasta opimme, että "Jumala muistaa jokaista kansaa" (Alman kirja 26:37) ja että Mormonin kirjan profeetta Lehin tavoin meidät voidaan "ikuisesti [ympäröidä] hänen rakkautensa käsivarsilla" (Toinen Nefin kirja 1:15).

Vaikka me emme kenties pääse puhumaan Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin tässä elämässä, Hän on antanut meille pyhät kirjoitukset auttaakseen meitä lähestymään Häntä. Joseph Smith sanoi Mormonin kirjasta, että "ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla". Me pääsemme lähemmäksi Jumalaa kasvattamalla uskoa Häneen, ja me kasvatamme uskoa Häneen, kun me hankimme tietoa Hänen suunnitelmastaan ja pidämme Hänen käskynsä.

Mormonin kirja opettaa meille Jumalan suunnitelmaa ja osoittaa meille, kuinka niitä, jotka elävät Hänen neuvojensa mukaan, siunataan tässä elämässä ja tulevassa. Kun me luemme ja rukoilemme, Pyhä Henki voi opettaa meille syvällä sydämessämme, että Mormonin kirjan sanat ovat meille sanoma taivaalliselta Isältämme ja ne on lähetetty auttamaan meitä tässä elämässä.

Kuinka voi tietää, että Mormonin kirja on totta

On tietenkin eri asia lukea Mormonin kirjaa kuin uskoa syvällä sydämessään, että se, mitä siinä sanotaan, on totta. Tämä vilpitön usko eli todistus siitä, että Mormonin kirja on totta, tulee, kun Jumala lähettää Henkensä vahvistamaan, että lukemamme on totta. Voimme tuntea tämän vahvistuksen, kun tutkimme Mormonin kirjaa uutterasti ja uskoen, kuten luvataan seuraavassa pyhien kirjoitusten kohdassa:

Jumalan menetelmä on yksinkertainen: me luemme Mormonin kirjaa, me rukoilemme ja pyydämme Häntä ilmoittamaan meille, että se, mitä olemme lukeneet, on totta. Hän vastaa meille rauhan ja varmuuden tuntein, jotka tulevat Pyhältä Hengeltä. Ensinnäkin meidän täytyy tutkia Mormonin kirjaa ahkerasti, soveltaa sen periaatteita omaan elämäämme ja tehdä parhaamme ymmärtääksemme opetukset, jotka Jumala haluaa meidän oppivan. Toiseksi meidän on rukoiltava "vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen" . Meidän pitää toivoa ja uskoa, että Jumala vastaa meille, ja meidän on kenties rukoiltava useammin kuin kerran. Lopuksi meidän pitää olla halukkaita hyväksymään vastaus, kun se tulee, tuleepa se millä tavoin tahansa. Uskominen siihen, että Mormonin kirja todella sisältää Jumalan sanaa, tarkoittaa sitä, että me olemme halukkaita elämään Hänen siinä esittämiensä uskon ja kuuliaisuuden mittapuiden mukaan. Jumala on luvannut, että Hän siunaa meitä paljon enemmän kuin mitä Hänen korkeiden mittapuidensa mukainen elämä edellyttää.